• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020

RAADSLID ELS_HERMANS_-_NVAIn eerste instantie kregen we naar aanleiding van de beslissing om het N-VA te verlaten van Els Hermans een verklaring dat zij momenteel emotioneel te zeer is aangeslagen om te reageren door het verlies van haar werkgever Michel Verberk, waarmee ze 19 jaar lang nauw samenwerkte.  Ze benadrukte wel dat ze het gedachtegoed van N-VA nog steeds hoog in het vaandel voert en staat achter de verklaring van Mario Langenhuizen die hierna wordt weer gegeven: 

Met bijgevoegde tekst heb ik afscheid genomen van de N-VA.
De gehele inhoud is correct en gemeend. Ik heb er grote moeite mee gehad om deze stap te doen. Maar soms moet je dit soort moeilijke beslissingen nemen.
Het persbericht van N-VA, als reactie op mijn vertrek, vind ik jammer en respectloos. Ik voel me op geen enkele wijze aangesproken. Het N-VA gedachtegoed draag ik een warm hart toe. De manier waarop daarmee wordt omgegaan in Ravels wil ik gewoon niet langer voor mijn rekening nemen.


RAADSLID MARIO_LANGENHIZEN_-_NVA

Geachte,
Het afgelopen jaar was turbulent in Ravels. Ik heb mooie en minder mooie herinneringen aan die tijd. Eerst als medeoprichter en bestuurslid van de lokale N-VA en later als gemeenteraadslid.
De afgelopen periode heb ik ook op pijnlijke wijze ervaren dat er binnen ons bestuur verschillen van inzicht bestaan over de N-VA-ideologie en de wijze waarop deze succesvol te implementeren. In eerste instantie hebben we nog gezocht naar mogelijkheden om die verschillen te overbruggen.
Na grondige afweging kom ik tot de conclusie dat overbrugging redelijkerwijs onmogelijk is of teveel onrecht doet aan de verschillende spelers.
Daarom heb ik besloten de Ravelse NVA-fractie per onmiddellijk te verlaten en voorlopig voort te gaan als onafhankelijk zetelend raadslid.
Hiermee maak ik de weg vrij voor het bestuur en de leden om zonder verder oponthoud N-VA Ravels tot een groot succes te maken.
Ik bedank de Nieuwe Vlaamse Alliantie die me de mogelijkheid heeft geboden kennis te maken met een inspirerende beweging en een eerlijke no-nonsense ideologie. Volgens de N-VA beginselverklaring een partij voor rechtlijnige mensen die zeggen wat ze doen en woord houden. Een partij waar ik me erg thuis voelde.
Met pijn in het hart en vriendelijke groet,
Mario Langenhuizen – Poppel
Mario.