• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES

Kandidaten Kempen

Op 14 oktober 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen bij heel wat lokale politici met stip in de agenda.

Tegelijk vinden ook de provincieraadsverkiezingen plaats, hoewel die verkiezingen soms iets minder aandacht krijgen. Lokaal CD&V-voorzitter en gemeenteraadslid Nic Andriessen (27) zal daarbij kandidaat zijn. “De provincie is meer dan ’t Stad alleen. Het is nu hét moment om onze Kempense belangen bovenlokaal te verdedigen,” verduidelijkt hij.

Kandidatenlijst CD&V voorgesteld in Vorselaar.

Op 1 augustus stelde CD&V regio Kempen haar kandidatenlijst in Vorselaar voor. Vanuit Ravels zal de jonge partijvoorzitter en gemeenteraadslid Nic Andriessen als jongste kandidaat op plaats 8 de lijst versterken. Uittredend deputé Peter Bellens trekt de lijst.

Voor een provincie met streken

nic provincie“Met alle respect voor ’t Stad, maar daar komt men minder in contact met uitdagingen die in dorpen voorliggen. In de Kempen zijn er deeldorpen of gehuchten waar geen apotheek meer is, de bakker wegtrekt, misschien geen busdienst passeert, … Dat zijn zaken die we bovenlokaal fors moeten verdedigen” legt Andriessen uit. Volgens hem zijn er op 6 plaatsen proefprojecten aan de gang rond een dorpenbeleid en moeten die voor CD&V absoluut in de volgende legislatuur over de hele regio uitgerold worden. Tegelijkertijd wil CD&V werk blijven maken van een beleid gevarieerd per streek, vandaar dat zij met de slogan “Voor een provincie met streken” naar de kiezer trekt.

Sterk dorpenbeleid

“Herinner hoe Weelde in rep en roer stond toen bleek dat het laatste dorpscafé de deuren zou sluiten. Gelukkig ging het om een stunt, maar het zegt wel iets over hoe belangrijk mensen dat lokale café vinden om een pint te drinken en elkaar te ontmoeten,” zegt Nic. Volgens hem kan de provincie met een gericht dorpenbeleid (waar zoiets wel realiteit is) aanpakken. “Na de provinciehervorming staan de Kempische belangen nog meer onder druk. Hét moment is nu om onze Kempische zaak op bovenlokaal vlak te verdedigen en CD&V lijkt de enige partij te zijn die dat wenst. Provincie Antwerpen is méér dan ’t Stad alleen.”