Walter Luyten eedaflegging

Maandagmiddag, enkele uren voor de laatste gemeenteraad van deze legislatuur legde Walter Luyten, samen met een vijftal collega burgemeesters de nieuwe eed af.

Dat moest gebeuren bij provinciegouverneur Cathy Berx in het Provinciehuis te Antwerpen.

Van OCMW Voorzitter naar Burgemeesterszetel in 2010.

Samen met buurburgemeesters  Frans De Bont (Forum +) uit Baarle-Hertog en Kristof Hendrickx (N-VA) uit Arendonk waren er nog drie anderen die de eed kwamen afleggen.

Walter Luyten kwam voor de leek enigszins verrassend in de burgemeesterszetel terecht na de wissel van het burgemeesterschap in 2010. Vooraleer Walter op 1 juli burgemeester kon worden was er - aangezien hij OCMW voorzitter maar geen gemeenteraadslid was - een gunstig advies van de deputatie van de provincie Antwerpen nodig. Dit werd verleend aangezien er geen ander werkbaar alternatief voorhanden was.

Hij volgde Leo Van Nooten op die sinds 2000 burgemeester van Ravels was en een stapje wou terugzetten.

Sindsdien is Luyten uitgegroeid tot één van de meest populaire burgemeesters uit de Kempen en drukte ook zijn stempel op het beleid dat in Ravels wordt gevoerd. Hij wordt vooral bestempeld als de man die zijn ploeg feilloos weet te leiden en er altijd in slaagt een consensus te bereiken, in welk dossier dan ook.

Begin 2019 zullen ook de nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd worden in de gemeenten. Ook daar zullen er in Ravels een aantal nieuwe gezichten op de bank zitten om onze gemeente te besturen.