• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021

nva

RAVELS - Als het aan de N-VA ligt, dan zal voortaan iedere ‘derdelander’ 50 Euro betalen wanneer hij of zij bij de gemeente Ravels aanklopt voor de vernieuwing van een vreemdelingenkaart.

De fractie zet het agendapunt op de Ravelse gemeenteraad van aanstaande maandag.  

gert laurijssen immigratie

Niets is gratis

Op zich is de ‘gemeentelijke retributie voor een verblijfskaart voor derdelanders’, zoals de vreemdelingentaks eigenlijk heet, geen nieuw fenomeen. Al in 2017 maakte de federale regering het mogelijk om die lokale taks in te voeren. Alleen heeft de gemeente Ravels dat nooit gedaan. En dat is niet logisch vindt fractieleider van N-VA Ravels Gert Laurijssen:  “Ons voorstel heeft eerder een kosten-administratieve reden: we vinden het niet meer dan rechtvaardig dat de kosten die onze gemeente maakt voor de aanmaak van zo’n kaarten betaald worden door diegene die zo’n kaart aanvraagt. Een identiteitskaart kost geld, een reispas kost geld; wel, ook een verblijfskaart kost geld. Het gaat om de beperking van kosten voor de Ravelse belastingbetaler en om de verlaging van de administratieve last voor de gemeente. Niets is immers gratis.” 

Ook CD&V voorstander

Alle steden en gemeenten hebben dus de vrijheid om jaarlijks tot maximaal 50 euro te vragen als vergoeding voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen. De N-VA is voorstander om deze maatregel zo snel als mogelijk ook in Ravels in te voeren. Het zal van de andere partijen in de gemeenteraad afhangen of dat ook effectief zal gebeuren. Maar Gert Laurijssen is daar gerust in: “Toen deze wetgeving in 2017 werd voorgesteld door Theo Francken, werd deze door alle meerderheidspartijen in het parlement goedgekeurd. Ook door de CD&V. Ik kan me dus niet voorstellen dat partijpolitieke standpunten in Ravels een bezwaar zullen vormen.” 

Aanzuigeffect indien Ravels niet invoert

Omwille van het grote maatschappelijke én politieke belang van deze maatregel, zijn vele gemeenten voorstander. “Het is in die zin logisch dat ook Ravels zal volgen” zegt Gert Laurijssen. “Deze retributie van 50 Euro komt neer op een correcte vergoeding voor gemaakte onkosten, ze komen volledig toe aan onze gemeentekas en zijn toch onvermijdelijk, aangezien andere gemeenten deze ook zullen invoeren. Als CD&V in Ravels ervoor zou kiezen om politieke spelletjes te spelen en deze retributie als enige in de regio zou afwijzen, dan loopt ze het gevaar de goedkoopste gemeente voor vreemdelingenkaarten te worden.  Dit zal sowieso voor een enorm aanzuigeffect zorgen. Ik neem aan dat niemand daarop zit te wachten.”

Wat stelt de N-VA RAVELS precies voor? 

 • Ze stelt voor over te gaan tot de invoering van een gemeentelijke retributie voor een verblijfskaart voor derdelanders van 50 Euro per kaart
 • De retributie geldt niet voor de vervanging/vernieuwing/verlenging van alle verblijfskaarten, maar louter van de ‘Elektronische A-kaart’. Dat is een tijdelijke verblijfskaart die uitgereikt wordt aan vreemdelingen zonder nationaliteit van een EU-lidstaat (‘derdelanders’) met een in de tijd beperkt recht op verblijf.
 • De retributie geldt dus niet voor EU-burgers (zoals Nederlanders), noch voor derdelanders die reeds een onbeperkt verblijfsrecht genieten. Die laatste krijgen immers een ‘Elektronische B-kaart’.
 • De eerste verblijfskaart die een vreemdeling ontvangt, wordt altijd uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf, die daarvoor een eigen retributie vraagt. Die kaart dient ten vroegste na één jaar vervangen te worden, dat gebeurt door de gemeenten zelf. 
 • Het is dus pas bij het verlengen, vernieuwen of vervangen van de initiële elektronische verblijfskaart dat de gemeenten de retributie kunnen vragen, m.a.w. ten vroegste na één jaar verblijf. Echter wanneer een vreemdeling tijdens het eerste jaar zijn verblijfskaart A zou verliezen en bij de gemeente komt aankloppen voor een vervanging, zijn de gemeenten wel gerechtigd om de retributie al tijdens dit eerste jaar te vragen. 

Welke zijn nu de verblijfsstatuten die vallen onder verblijfskaart A in Ravels ?

 • Gezinshereniging met derdelanders: maximum 1 jaar, jaarlijks verlengbaar. Na 5 jaar recht op B kaart (B kaart is van onbeperkte duur).
 • Humanitaire regularisaties – 9bis: 1 jaar, jaarlijks verlengbaar. Na 5 jaar kunnen ze een B kaart aanvragen.
 • Erkende vluchtelingen: 5 jaar, nadien een B kaart.
 • Subsidiair beschermden: 1 jaar, nadien 2 jaar en dan 2 jaar. Na die periode een B kaart.
 • Arbeidsmigranten (derdelanders): 1 jaar. Na 5 jaar kunnen ze een B kaart aanvragen
 • Uitzonderingen personen met gastovereenkomst: 2 jaar indien de gastovereenkomst van onbeperkte duur is. Is de gastovereenkomst van beperkte duur of 1 jaar geldig: A kaart 1 jaar. Ook hier: na 5 jaar gastovereenkomst kunnen ze B kaart aanvragen. 
 • Studiemigranten (derdelanders): 1 jaar. NOOIT B-kaart. 
 • Langdurig ingezetenen: 1 jaar. Na 5 jaar kunnen ze B kaart aanvragen. 
 • Slachtoffers mensenhandel: 1 jaar.
 • Niet begeleide minderjarige vreemdelingen: 1 jaar

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)