• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zaterdag 27 februari 2021

 RAW 7078 002

De organisatie van het TUINFESTIVAL in Ravels maakt graag mensen blij.

En dat zijn dan niet enkel de bezoekers van dit prachtige evenement, maar ook diegenen die een deel van de opbrengst van dat festival mogen ontvangen omdat zij een goed doel zijn of omdat zij zich als vereniging inzetten voor een groep van onze bevolking. Dit jaar viel die eer te beurt aan SAMANA, het vroegere Ziekenzorg.

Woensdagavond werden afgevaardigden van alle delegaties van Samana binnen onze fusiegemeente uitgenodigd in de ontvangstruimte van het Gemeentehuis in Weelde. Die uitnodiging kwam van de initiatiefnemers van het Ravelse Tuinfestival dat jaarlijks in augustus wordt gehouden. Zij hebben al vanaf editie 1 het idee opgevat om jaarlijks een deel van hun winsten te schenken aan een goed doel of een sociale of maatschappelijke instantie. En gezien het geweldige succes van dit festival, afgelopen zomer brachten meer dan 2000 liefhebbers een bezoek, hebben de organisatoren daar ook de mogelijkheid toe.

Toespraak burgemeester Luyten

RAW 7060 002

Het was onze burgervader Walter Luyten die de aanwezigen verwelkomde met een korte toespraak. In onze eigen bewoordingen samengevat hoorden wij de Burgemeester het volgende zeggen :

“Wij hebben enorm veel bewondering voor de ploeg van het Tuinfestival. Het is een prachtige organisatie door mensen van Ravels voor mensen van Ravels. Een sterke groep die al vanaf de eerste editie van het Tuinfestival een deel van de winst schenkt aan een goed doel. Daardoor creëert men ook respect naar elkaar toe en dat maakt Ravels mede sterk.

De gemeente is ook blij met dergelijke organisaties en initiatieven. En daarom zijn wij ook fier dat wij voor de overhandiging van de cheque onze ruimte binnen het gemeentehuis van Ravels beschikbaar kunnen stellen en de mensen daarbij een drankje en wat versnaperingen mogen aanbieden.

Dat de winst dit jaar naar Samana gaat, het vroegere ziekenzorg, kunnen wij alleen maar toejuichen. De vele vrijwilligers zorgen er immers voor dat ouderen en zieken niet aan de rand van de samenleving komen te staan. Ze bieden deze groep van mensen vele activiteiten aan en betrekken hen daar ook in zodat ze zich thuis voelen binnen de rest van onze bevolking.”

RAW 7062 002 

Overhandiging cheque

Vanuit het team van het Tuinfestival gaf Ivo Borgmans nog even een korte toelichting omtrent de bedragen die werden uitgereikt. Het vooropgestelde bedrag werd verdeeld over de verschillende afdelingen van Samana binnen groot Ravels en dat rekening houdend met het aantal leden die zij ieder onafhankelijk hebben. Ze kreeg Ravels € 850,00, Ravels Eel € 400,00, Weelde € 840,00, Weelde Statie € 260,00 en Poppel € 650,00. Bijzondere mooie bedragen die in de vorm van een cheque werden overhandigd. Hierop volgend werd een groepsfoto genomen.

 RAW 7087 003

Dankwoord Maria de Jong

Maria van de afdeling Weelde Statie nam nog even het woord om haar dank te betuigen namens al de besturen. “Wat het Tuinfestival doet is bijzonder knap en wat zij ons nu toestoppen is een groot geschenk. Het geld zal zeker goed besteed worden. Doorheen het jaar werken er immers tal van vrijwilligers mee aan allerlei zaken die op touw gezet worden voor de zieken. Dat zijn bijeenkomsten, (kerkelijke) diensten, huis bezoeken, uitstapjes, feestjes enzovoort. Vooral die feesten zijn iets waar de mensen erg naar uitkijken… oja we hebben weer een feestje, en wat gaan we eten…. We zijn nu al volop bezig om het Kerstfeest voor te bereiden, de mensen rekenen erop dat het weer in orde zal zijn. Maar daar gaan we zeker voor zorgen, mede dankzij de gulle gift van de organisatie van het Tuinfestival”, aldus nog de tevreden en uitmuntend sprekende Maria.

Na nog wat geknabbel en gebabbel werd deze bijeenkomst even later afgesloten.

Merci team Tuinfestival namens onze hele gemeenschap !

 1rawepo camera Fotoreprtage Overhandiging cheque Tuinfestival  |  ©  RAWEPO  Joris C