• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 26 februari 2021

armoede

Welzijnszorg vzw streeft naar een samenleving zonder armoede en uitsluiting en maakt werk van structurele armoedebestrijding in ons land.

Welzijnszorg doet dit onder andere door contacten met de overheid om zo te kunnen wegen op het beleid. Ze geeft ook steun aan armoede-projecten en wil door vorming en begeleiding de armoede bestrijden door het kijken naar en het denken en omgaan met armoede en op mensen in armoede te veranderen. 

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven: het is samenwerken en een stem geven. Samen Tegen Armoede is een solidariteitscampagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg besteedt jouw gift zorgvuldig en zet deze middelen zo efficiënt mogelijk in voor armoedebestrijding in ons eigen land.

Wist je dat 1 Belg op 7 in armoede leeft?

Waarschijnlijk niet. Maar liefst 1.700.000 Belgen doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Als het over armoede gaat, hebben we immers nog steeds heel wat vooroordelen. Ze hebben het zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen?

Samen Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om de vooroordelen en taboes robnd armoede te doorbreken. Samen met jou, honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, vaste medewerkers, beleidsmakers en academici bouwen we aan een breed solidair draagvlak in België. Welzijnsschakel ravels steunt dan ook ten volle deze actie van Samen tegen Armoede.

De Campagne 2018 legt het accent op het onderwijs onder het motto “1 OP 5 LOOPT SCHOOL IN DE BUITENBAAN” Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende onderwijskansen door armoede.

Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Toch komen kansarm en kansrijk samen terecht op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. De realiteit is vaak anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan?

SAMEN TEGEN ARMOEDESamen moeten we werk maken van gelijke kansen.

Elke actie telt en ook jij kan helpen.

Traditiegetrouw kennen we in de kerk de jaarlijkse actie Broederlijk Delen tijdens de vasten. Tijdens de advent legt de kerk het accent op de actie Samen tegen Armoede van Welzijnszorg.

We willen graag echter de gehele gemeente Ravels, kortom iedereen dus, betrekken bij de actie van Welzijnszorg en Samen tegen Armoede en de kans geven om de actie te ondersteunen.

 In de loop van de maand december ontvangt ieder huisgezin een collecteomslag in de brievenbus. Op de omslag wordt de actie in het kort uitgelegd. Er zal geen omhaling zijn deur-aan-deur (wel zullen er omhalingen zijn in de kerken), maar het omslag bevat tevens een overschrijvingsformulier dat je kan gebruiken om je steun over te maken.

Welzijnszorg vzw, Samen tegen Armoede en welzijnsschakel ravels danken je voor je steun.

Wil je meer weten ? Meer informatie vind je op

www.welzijnszorg.be

www.samentegenarmoede.be

www.welzijnsschakels.be