• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021
tuinomheining bamako
Zoals velen onder ons weten werkt Willy Movaert in Senegal aan een meerjarenproject, de school van Bamako. 
We kregen zopas een update van de werken van Willy zelf….
 

We laten Willy zelf aan het woord....

 
Tot nu toe werden de werken altijd uitgevoerd onder mijn toezicht, spijtig genoeg is in oktober ll. niet alles verlopen zoals oorspronkelijk gepland.
Omwille van persoonlijke gezondheidsredenen hebben de werken wat vertraging opgelopen en vermits de communicatie met een dorpje in Afrika - waar nog geen elektriciteit is - niet eenvoudig is, is het begrijpelijk dat ik niet te best kon volgen wat er gebeurde of beter wat er niet gebeurde.
 
Gelukkig kon ik rekenen op mijn vriend Eddy die daar in Toubacouta was voor 6 weken en er ter plaatse wat spoed achter gezet heeft.
Het resultaat is dat wat ze daar gedurende 4 maanden niet gedaan hadden nu plots in 2 dagen klaar was! Uiteindelijk alles in orde en volgens Eddy mag het resultaat , weliswaar naar Senegalese normen , gezien worden.
Nu het regenseizoen begonnen is kunnen er ook wat aanplantingen gebeuren binnen het domein van de school.
Zo kan er voor wat schaduw gezorgd worden voor de leerlingen. Nu nog de volledige omheining van de schooldomein realiseren (+/- 350 m). 
Dit hoop ik te finaliseren tijdens mijn volgend verblijf vanaf oktober e.k.
Uiteraard als de financiën het toelaten.
 
omheining bamakoIk heb met “Booloo Defar Toubacouta” steeds op jullie steun mogen rekenen.
Het is dank zij de inbreng zoveel sponsors , vrienden , sympathisanten...
dat we al zo ver geraakt zijn. Enkel door jullie steun was dit allemaal mogelijk.
Ik hoop dat wij samen het mooiste schooltje van de streek nog van een gepaste omheining kunnen voorzien.
En dan pas kunnen we zeggen “dit project is af” !!!
Graag nog een klein duwtje in de rug in de vorm van een bijdrage die kan gestort worden op rekening :
 
BE54 7450 4214 9397
KREDBEBB
van BOOLOO DEFAR TOUBACOUTA vzw
 
(met kwitantie voor zelfstandigen)
 
Bijzonder veel dank namens de kinderen van BAMAKO.
Willy Movaert