• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 11 april 2021
bamako muur
Niet te geloven …. Maar toch de waarheid !
6 jaar en +/- 40.000 euro later en daar staat de school van Bamako in Senegal, een voorbeeld voor de regio.
 

Levenswerk is bijna afgerond.

Een volledig omheinde site met daar binnen 6 mooie klassen , een directeurslokaal , een magazijn , twee toiletten , een waterput en een omheinde moestuin.
Ondertussen werden er ook reeds enkele bomen geplant , absoluut nodig om binnen afzienbare tijd voor de zo noodzakelijke schaduw te kunnen zorgen.
Een prachtige realisatie van jullie allemaal.
 muur bamako
vzw “Booloo Defar Toubacouta” heeft zonder twijfel mooi werk geleverd.
De inwoners van Bamako zijn vol bewondering en lof. Zij genieten met volle teugen en gebruiken de school optimaal om hun bewondering te tonen.
 
Zo moet ook de  overheid hierover denken. En dat is zeker ook zo want de bestuurders, verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs hebben “onze school” uitgekozen om er al hun vergaderingen te organiseren.
Maar zoals het daar bij dergelijke vergaderingen gebruikelijk is moet er plaatselijk dan ook voor logistieke steun gezorgd worden. Hierbij mag natuurlijk de inwendige mens niet vergeten worden.
Dus … jullie voelen het al aankomen… we gaan in een laatste fase proberen om nog een gebouw(tje) op te trekken waarin een keuken met al wat nodig is kan geïnstalleerd worden.
 

Deze kleine projecten moeten nog kunnen.

google bamakoOm deze volgende droom te kunnen realiseren hoop ik nog een aantal keren ter plaatse te kunnen gaan helpen. Meer nog … ik hoop , niettegenstaande mijn leeftijd , er nog enkele kleine projecten te kunnen helpen realiseren.
Dit is echter uitgesloten zonder de broodnodige financiële steun. Reeds zo dikwijls heb ik kunnen rekenen op jullie sympathie en op jullie gulheid. Ik kan het niet genoeg herhalen :
“Duizend maal dank voor jullie vertrouwen” !!!
 
Een ruggensteuntje voor het verder zetten van ons project is nog altijd van harte welkom.
Voor hen die het rekeningnummer  zouden vergeten zijn : BE54 7450 4214 9397  KREDBEBB  van Booloo Defar Toubacouta vzw.  (Zelfstandigen ontvangen een kwijtschrift)
 
P.S. Elk bedrag , klein of groot , op deze manier geïnvesteerd rendeert zeker … dit kunnen we momenteel niet zeggen van onze centen die we naar de bank brengen ! (knipoog , doordenkertje)
 
Met vriendelijke en dankbare groeten.
Willy Movaert.