aed toestel Leiheide2

Vanmorgen kreeg het AED toestel op de Leiheide in Poppel  een andere locatie.

Het is vanaf heden beschikbaar op Leiheidestraat 62, belangrijk om weten voor de buurt.

Buurtvereniging.

Het AED toestel kwam er door buurtvereniging Leiheide, ze hebben het apparaat aangekocht als potentiële levensredder via bijdragen van inwoners van de eigen buurt.

Eerst was het te vinden op een andere locatie, namelijk Schatrijt 20. De gemeente heeft het dus laten verplaatsen door de technische dienst en is ook verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud.

"Het AED toestel dient ten allen tijde
                 bereikbaar te zijn voor iedereen.

Training gebruik AED toestel.

Het gebruik van zo’n AED toestel vergt wel enige kennis en voorbereiding.

We willen er wel even op wijzen dat het Rode Kruis in het verleden speciale trainingsavonden gaf voor het gebruik van het AED toestel. Vorig jaar zijn de cursussen opgeschort door corona, maar in een coronaveilige toekomst zullen deze wellicht opnieuw kunnen worden georganiseerd.

Locatie

aed toestel Leiheide