• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

superhuis1500

woensdag 21 november 2018

ADVERTENTIE MODULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langenhuizen GR 

Met dit schrijven wil ik mijn ervaringen als raadslid  delen.

Enerzijds bedoeld ter nuancering van de vele publicaties in deze verkiezingstijd, maar anderzijds vooral als verantwoording over mijn inzet in de afgelopen legislatuur.

© RAWEPO

Ravels telt nogal wat koren, toneelverenigingen en fanfares die vragende partij zijn om ruimtes waarin zij hun concerten en voorstellingen kunnen voorbereiden zonder daarvoor een te zware financiële aderlating te moeten betalen.

Eind 2017 werd speciaal voor dit doel een werkgroep opgericht om overleg te kunnen plegen met het gemeentebestuur via de Cultuurraad.

Betonrapport RavelsX

Met die betonsnelheid staat onze gemeente op een weinig benijdenswaardige 34ste plaats van alle Vlaamse steden en gemeenten(dat zijn er 308).

De Vlaamse regering heeft bepaald dat er tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aangesneden zal worden (vandaag is dat 6 hectare per dag), maar het zullen de steden en gemeentes zijn die de betonstop in de praktijk moeten brengen. Natuurpunt heeft de cijfers voor het eerst op gemeenteniveau berekend en gebundeld in een betonrapport. Bedoeling is om de betonstop bij gemeenteraadsverkiezingen in de lokale bestuursakkoorden te krijgen.  

vlaams muziekfeest Weelde

Zondag 5 augustus, de meeste inwoners van Ravels hebben deze datum al in hun agenda genoteerd met hoofdletters want dan is het Midzomerfeest in onze gemeente.

Naast de gebruikelijke fietstochten zal er ook dit jaar weer gelegenheid zijn om een hapje te eten in de grote feesttent.

VERGEET NIET UW EETBONS TIJDIG AF TE HALEN OP HET GEMEENTEHUIS.

SNK3

Op 22 april is het in Vlaanderen Erfgoeddag en Erfgoed Noorderkempen doet daar natuurlijk ook aan mee in onze eigen gemeente.

Het feestprogramma van zondag spitst zich toe op deelgemeente Poppel waar veel activiteiten worden ontplooid rond de Kiosk in het centrum van het dorp en het daags voordien geopende Gildehuis aan de Krommendijk.