• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
dinsdag 13 april 2021

parochie Weelde Ravelseel

Op basis van de corona-maatregelen op datum van 23 maart is het mogelijk om de eucharistievieringen in de kerken van Weelde en Ravels te hervatten.

Het was eerder reeds mogelijk om vieringen te organiseren met 15 personen in de kerk maar de Paasdagen leken ons echter de meest geschikte periode om de draad terug op te nemen en om opnieuw te starten met onze wekelijkse vieringen op zaterdag en zondag.

Goede Vrijdag

Eerst vieren we nog GOEDE VRIJDAG op vrijdag 2 april om 15.00 uur in de kerk van St Jan te Weelde.

Vanaf zaterdag 3 april zijn er dus opnieuw wekelijkse eucharistievieringen om 17.30 uur in de Kerk van Sint Michiel te Weelde en om 19.00 uur in de kerk van Sint Jan te Weelde. We beginnen met het hoogfeest van PASEN.

Vanaf zondag 4 april is er terug wekelijks de zondagviering om 10.00 in de kerk van Sint Adrianus te Ravels-Eel. Ook hier beginnen we met onze PAASVIERING

Uiteraard gelden voor deze vieringen de gekende coronamaatregelen : maximum 15 aanwezigen in de kerk, de mondmaskerplicht, het bewaren van afstand, de handen ontsmetten. 

Op het ogenblik dat we dit artikel schreven, nam het aantal besmettingen nog steeds toe. De bijkomende maatregelen die men vorige week genomen heeft, hebben echter geen gevolgen voor de eredienste zodat een aanwezigheid met 15 personen in de eucharistieviering behouden blijft.

Zalige Paasdagen!
Mede namens de drie kerkbesturen,
Uw pastoor E. H. Bert Pluym.