• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021
tulderbos

De laatste dagen begint het in Tulderbos in Poppel weer rumoerig te worden.  De 59 jarige petitiemaakster van het eerste uur Vroni Peeters heeft de wapens weer opgenomen om de rechten van de bewoners te verdedigen.
 

Vroni : “Zoals je kunt zien in mijn brief 27-04-2014 kom ik in actie tegen de laatste ontwikkelingen aangaande het niet langer inschrijven op Tulderbos. Ik wil me inzetten voor de mensen die hier al jaren wonen. De petitie van vorig jaar belanden gewoon onderaan in de lade.

Vandaar dat ik nu deze brief heb opgemaakt gericht aan alle leden van de gemeenteraad en college Ravels en Minister Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters. Ik wil niet onder in de lade belanden en mijn stem laten gelden.  Vandaar mijn oproep dit zoveel mogelijk via de media kenbaar te maken. 

Je krijgt hier te maken met mensenrechten en discriminatie en wil om gehoord te worden mijn standpunt via de media duidelijk maken.”

Het is duidelijk dat Vroni Peeters  een ontevreden mens is maar we moeten hier en daar toch wel wat kanttekeningen plaatsen bij haar brief na wat te hebben rond gevraagd op de gemeente. 

De gemeente moet wettelijk iedereen blijven inschrijven. Ook als er iemand zich komt aanmelden die wil worden ingeschreven in Tulderbos kan dit nog perfect op wettelijke basis. Het is echter wel zo dat de gemeente de nieuwe inschrijvers een document laat ondertekenen dat ze er zich van bewust zijn dat ze zich in een recreatiezone gaan vestigen.

De gemeenteraad en met name de burgemeester zelf, maken zich echter sterk dat de huidige bewoners van voor 2009 zullen kunnen blijven wonen op Tulderbos. Op verzoek van de ongeruste bewoners van Tulderbos is vorig jaar een gelijkaardige studie uitgevoerd als deze van de Leyheide met als resultaat dat de bestemming “recreatiezone” het best wordt behouden. Dit houdt echter wel in dat het ook als dusdanig moet worden beschouwd.

Op de vraag van ons of iemand zich ongerust moet maken over het al dan niet uit zijn huis te worden gezet is burgemeester Luyten kordaat: “ Er wordt in Tulderbos niemand van de oudere bewoners op straat gezet. Het is ook de bekommernis van de gemeente dat die bewoners in hun huizen kunnen blijven wonen. Wat de toekomst brengt voor de nieuwe bewoners kunnen we echter niet  garanderen. Dat ligt aan de wettelijke bepalingen die de wet op de recreatiezones gaat meebrengen. We hebben als gemeente enkel de opdracht gekregen om medio 2015 rond te zijn met het in kaart brengen van de recreatiezones in de gemeente.”


Brief naar de Gemeenteraad van de ongeruste bewoners.

                                                                                                                                                                                            Poppel, 28-04-2014


Aan alle leden van de Gemeenteraad Ravels, NKWV en Minister Philippe Muyters en Bewoners Tulderbos,Graag wil ik jullie mijn bezorgdheid uiten aangaande de ontwikkelingen Tulderbos. Hierbij stuur ik de briefwisseling van het laatste jaar, de petitie, met meer dan 100 handtekeningen, die wij op 13 mei 2013 overhandigd hebben aan de Gemeentesecretaris Dhr. Jozef van Gils, met als doel dat alle betrokkenen deze zouden zien, ook de provincie, om aan te tonen dat het hier over "mensen" gaat. (de mensen die ik tot nu toe gesproken heb van de gemeenteraad weten niets van deze petitie... )

Vandaag 28 april naar de gemeente geweest om uitleg. De petitie, met meer dan 100 handtekeningen ligt bij stedenbouw. NIEMAND heeft er naar gekeken, en is ook niet doorverwezen naar de provincie. Uitleg.... De studie is nog lopende terwijl deze petitie juist van belang is VOOR een definitief besluit. 

Ik kan niet nalaten dat naar mijn gevoel, waar op het grondgebied van de gemeente Ravels zich twee verkavelingen bevinden voor verblijfsrecreatie waar permanent gewoond wordt, er met andere ogen en gewichten word gekeken. Een onderzoek vanuit de provincie is "GEEN" excuus om ons als "MENSEN" anders te behandelen. De een wint de lotto en de andere verliezen alles, emotioneel en financieel...

Naar mijn mening is dit op menselijk vlak pure discriminatie.
Als goede burgervader vraag ik de burgemeester op te komen voor zijn bevolking. 

Wij vragen "woonzekerheid " dit kan perfect door het als “RECREATIEVE WOONZONE" te omschrijven. 

Blijven inschrijven heeft voor " IEDEREEN" alleen maar voordelen, ook de gemeente.

Als alleenstaande moeder met 3 kinderen kocht ik in 1987 een woning op Tulderbos om zo in mijn eigen onderhoud te voorzien. Ook toen kwam ik in actie na het bericht van toenmalige burgemeester over het niet meer inschrijven op Tulderbos. Door mijn actie en het inschakelen van de toenmalige verantwoordelijke Minister bleef alles zoals het was. 

In 2005 lieten wij, met vergunning, een nieuwe woning bouwen op Tulderbos . Een zekerheid voor later...
Emotioneel is dit gebeuren een zware slag, niet alleen onze en toekomstige woonzekerheid maar ook de waarde van onze woning is afhankelijk van jullie besluit.
Niet meer inschrijven, geeft een dramatische daling aan de waarde van onze woning.
Ook met een uitsterf beleid zitten wij als ratten in een val. 


Heb onze woning te koop aangeboden aan verschillende makelaars, die ter plaatse kwamen, maar gezien de huidige omstandigheden is het niet verkoopbaar. 
Wij zien onze zuur verdiende euro's na een leven hard werken in rook opgaan, triest.
Het is niet dat ik de strijd opgeef, maar met mijn 59 jaar wil ik rust en zekerheid.
Wij zijn niet de enige. Jonge gezinnen, alleenstaande en oudere leven op Tulderbos elk met hun eigen verhaal. 

Luister naar hen... Dat is het enige wat ik vraag ...

Als slot wil ik verwijzen naar een uitspraak van minister Kris Peeters op een CD&V verkiezingscongres in Brugge van 26 april. En ik citeer: IN ONS PROGRAMMA STAAN ER GEEN PUNTEN DIE DE MENSEN ECHT PIJN DOEN. DIT IS HET VERSCHIL TUSSEN CD&V EN DE ANDERE PARTIJEN... 


Gezien de gemeenteraad uit een meerderheid van CD&V leden bestaat, heb ik er weer het volste vertrouwen in en verwacht ik na jullie collegevergadering dinsdagavond 
29-04-2014 een antwoord. 


Getekend, 
Vroni Peeters 
Tulderbos 184/D47 
2382 Poppel 
Tel: 014/720287  GSM: 0497.874.294


Je kunt je stem laten horen door deze brief te ondertekenen met naam en perceel nummer en deze terug bezorgen in brievenbus 184 op Tulderbos voor 10 mei.
Met deze informatie ga ik dit maal niet alleen naar de gemeente  maar ook naar de provincie.


X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)