• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 13 juli 2020
NIEUWTJES
IMG 3486
In de buurt van de Deenakkers in Weelde worden mensen ongerust over de grote aantallen witte cocons met duizenden spinneneitjes.
We tasten nog in het duister over de soort spin maar als deze allen overleven en opgroeien tot volwassen spinnen gaan we een spinnenplaag tegemoet.
IMG 0890IMG 3485Hopelijk krijgen we binnenkort enkele dagen met vorst aan de grond …. Of krijgen we straks allemaal last van Arachnophobia ofwel spinnenvrees.
Ondertussen blijft de populatie groeien en trekken de kleine mormels naar de warme huizen in de buurt om te gaan overwinteren.
We hebben de vraag gesteld aan Natuurpunt om licht te werpen op deze zaak van achtpoters.
 

Spinnen veroorzaken nooit plaag volgens Natuurpunt

Jan Cortens ging op onderzoek uit en dit is zijn conclusie:
De massale hoeveelheid spinnen en bijbehorende spinnendraad zijn niet afkomstig van één bepaalde soort spin. Wanneer door één of andere oorzaak het grondwater ter plaatse gaat stijgen reageren de aanwezige spinnen hierop door naar de toppen van de grassprieten te kruipen en veel spinseldraad te produceren. Spinnen verplaatsen zich over grotere afstanden met behulp van deze draden met de wind. De aanwezige spinseldraden zijn dus geen cocons. Hetgeen zich afspeelt in de Deenakkers is dus een massale vluchtreactie van duizenden spinnen van allerlei soorten.
Spinnen kunnen ook nooit een spinnenplaag veroorzaken omdat ze enkel van insecten leven en geen schade toebrengen aan gewassen of matriaal. Een spontane uitbraak van arachnofobie in Weelde is dus niet nodig.