• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES
hoge heide
Het rommelt in de bejaardenopvang en bejaardenwoningen in onze regio. Het WZC in Ravels wacht een grote verbouwing en ook in buurgemeente Arendonk zijn er grote veranderingen op til.
 
Bewoners en personeel van rusthuis De Hoge Heide – in de volksmond nog dikwijls Schrijvers genoemd – werden op de hoogte gebracht van de aangevangen gesprekken tussen de gemeente Arendonk en de CM zuil om binnen enkele jaren te verhuizen naar een 
nieuwbouw nabij OCMW rusthuis Sint-Isabella onder de koepel van een nieuwe VZW. 
 

Redenen: 

 
1°) vanaf 2019 moeten de OCMW ’s volledig opgaan in het gemeentebestuur. 
 
2°) renovatie van de Hoge Heide is niet aan de orde wegens te duur t.o.v. nieuwbouw en tevens omdat op de locatie De Lusthoven geen uitbreiding mogelijk is met serviceflats.
 

Is deze mededeling van belang voor inwoners van onze gemeente Ravels?

 
Natuurlijk! Nogal wat bejaarden uit Ravels – Weelde – Poppel  vinden een onderkomen in de beide verzorgingstehuizen in Arendonk. Het is dus belangrijk dat de onderhandelingen mogen lukken en daardoor het aantal bedden / serviceflats minimaal hetzelfde en zo mogelijk uitgebreid kunnen worden: voor familie en vrienden is dit een redelijke bezoekafstand.
 
Anderzijds hebben in Ravels de uitbreidingsplannen van RVT O.L. Vrouw v.d. Kempen reeds concrete vormen aangenomen:
het gemeentebestuur van Ravels en de Gasthuiszusters zijn een schaalvergroting overeengekomen van 80 naar 145 bedden en de serviceflats worden opgevoerd van 29 naar 40 assistentiewoningen.
 
Bewoners van de Hoge Heide hadden al direct volgende bemerkingen klaar: enerzijds zullen ze de spelende konijntjes, de snel klimmende eekhoorntjes en de schichtige ree-jongen in de vroege ochtend moeten missen. Anderzijds zullen de nog mobiele bejaarden op het nieuwe woonerf meer winkel- en ontspanningsmogelijkheden hebben t.o.v. de geïsoleerde locatie De Lusthoven. 
 

Voorop gesteld tijdschema is het jaar 2020.