• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 13 juli 2020
NIEUWTJES

stjansplein

Jaren geleden verliet Ludo Van der Voort, geboren en getogen Weeldenaar zijn geboortestreek en ruilde deze voor de Westvlaamse polderstreek.
We hadden het nooit kunnen vermoeden maar Ludo, zoon van de bekende meester Koenraad heeft zich de laatste jaren onledig gehouden met het verbouwen en restaureren van een middeleeuwse gevel in hartje Brugge.

Stem monumentenprijs Brugge.

Dit jaar komt hij met zijn project zelfs in aanmerking voor de monumentenprijs van de stad Brugge, en nog beter .... U kan op zijn project stemmen! Daarvoor surft u via deze link naar het stemformulier, vul uw gegevens in en ga resoluut voor NUMMER 2 , het project St Jansplein 12.

https://www.brugge.be/stemmonumentenprijs

St Jansplein 12

stjansplein gevel_voorstjansplein gevelDit eenvoudige pand heeft een historiek die minimaal terug gaat tot de 15de eeuw en die opmerkelijk rijk geïllustreerd is door de vele bouwsporen die werden ontdekt tijdens de werf: kaarsnissen, lavabonissen, muurschilderingen, straatkelders, romaanse deelzuitjes, gotische vensteropeningen, ..


Oorspronkelijk had het pand een houten voorgevel in combinatie met een houtskelet bestaande uit moerbalken met korbelen en muurstijlen en een sporenkap. De huidige gevel in zachte rode baksteen dateert uit de 17de eeuw. Wellicht werd toen ook de kapconstructie gewijzigd in een gordingenkap.
Er is voor gekozen om alle interessante bouwsporen als dusdanig te behouden en zichtbaar te laten. Het schrijnwerk werd gereconstrueerd naar de 19de-eeuwse toestand, gekend door oude bouwvergunningen en foto’s. De belijnende banden in kalkzandsteen op de gevel werden vervolledigd. Ook de flink uitbuikende linker zijgevel bleef ongewijzigd, inclusief de vensteropening waarvan de onderdorpel een recuperatie Romaans deelzuiltje bleek te zijn. Daarnaast bevond zich een uitzonderlijke gotische rondboognis met kraalprofiel waarvan het boogveld versierd is met een volle driepas. Tijdens het verwijderen van de cementering op deze gevel kwamen niet minder dan vier bijkomende identieke nissen te voorschijn.


stjansplein kelderAan de binnenzijde van de drie oudste muren werd onder een dik pakket kalkwitsellagen een baksteenimitatieschildering, de standaardafwerking van het Brugse woonhuis in de late 14de en 15de eeuw, teruggevonden. Het pakket afwerkingslagen werd gevrijwaard door het aanbrengen van voorzetwanden. Ook de unieke straatkelder onder bakstenen tongewelf die tijdens de werken werd ontdekt, is hersteld.
De eigenaar opteerde er voor om al deze waardevolle historische elementen zorgvuldig te restaureren zodat de geschiedenis van het pand zowel zichtbaar als voelbaar wordt.

 

bron: https://www.brugge.be/monumentenprijsbrugge2015