• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020

parking stmichiel

In de varia duurde het maandagavond op de gemeenteraad niet lang of het parkeerprobleem op de Koning-Albertstraat in Weelde kwam aan bod.
De hele dag door zijn er verkeersproblemen met geparkeerde wagens ter hoogte van Parochiezaal Sint Michiel.
 
Steve Gabriels liet zich niet mis verstaan toen hij vorige week zijn klanten verwittigde dat de  parking tegenover café Het Vervolg niet langer zal kunnen worden gebruikt. Ondertussen wordt het parkeerprobleem via de sociale media uitgevochten, en daar heeft iedereen gelijk natuurlijk.
 

Even de feiten op een rijtje….

prive parkingDeze parking is privé, maar is niet het eigendom van het parochiecomitee zoals algemeen wordt aangenomen. De parking is in bruikleen van het Dekenaat dat eigendom is van het ganse stuk grond waar voordien ook de school stond.
De plannen zijn al langer bekend van het sociaal woningproject dat zal worden gebouwd  en deze bouwwerken zullen wellicht spoedig een aanvang nemen. Natuurlijk is het ondenkbaar dat de Koning Albertstraat elke dag dichtslibt omwille van rijen geparkeerde auto’s terwijl er ruime parkeergelegenheid op de nabij gelegen parking is. 
Ondertussen is al enkele keren een poging ondernomen om tot een redelijke overeenkomst te komen over een gemeenschappelijk gebruik van de parking, maar Het Dekenaat is nogal huiverig om hierin mee te stappen wegens slechte ervaringen die ze op een andere locatie kenden. Daarom wil men vanuit het Dekenaat een waterdichte oplossing om problemen in de toekomst te vermijden.
Verder is door het Dekenaat al mondeling toezegging gedaan voor de verkoop van een perceel. Ook van deze kant is al de vraag gekomen om de parking te kunnen gebruiken.
Voor alle duidelijkheid is er echter voorlopig geen parkeerverbod. Er is wel een informatiebord geplaatst waarop is vermeld dat de parking kan worden gebruikt als de zaal niet is verhuurd. 
Tenslotte blijft het wel een privé parking, het zou geen goed signaal zijn voor het verdere bestaan van de parochiezaal als deze niet over de parking kan beschikken.
 
De burgmeester beloofde een oplossing op korte termijn, er wordt nog deze week overleg gepleegd.