• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES
kerken ravels
Onze gemeente is ingedeeld in het dekenaat Arendonk en telt in totaal zes parochies met kerken die bij elke parochie horen.
Sinds geruime tijd is en debat gaande achter de schermen om hierin verandering te brengen, de parochieverantwoordelijken van Ravels, Ravels-Eel, Poppel, Weeldestraat, Weelde Centrum en Weelde-Statie  zaten mee aan tafel gedurende deze eerste verkennende gesprekken.
 

Eén gezamenlijke pastorale eenheid is het doel

Reeds enige tijd is men onderweg om van de negen parochies die de federatie van het oude dekenaat Arendonk uitmaken, één gezamenlijke pastorale eenheid te maken. Dit proces is uiteraard ingegeven door het tekort aan priesters en pastoors en ook omwille van een wijzigend gebruik van de parochiekerken ondermeer door de sterk verminderde kerkgang in de loop der jaren. In de toekomst zullen meer en meer vrijwilligers mee het parochieleven maken en mee bepalen en de uitdaging is dus hoe we van onze parochies blijvende geloofsgemeenschappen-of kernen maken.
 

Veel werk voor de boeg.

De realisatie van de pastorale eenheid is een proces van kennismaken, inventaris opmaken, overleg plegen, schrijven, lezen en herschrijven van visieteksten en veel luisteren naar mekaar. Hiermee zijn een aantal vrijwilligers vanuit de parochies dus reeds enige tijd bezig.
Na een eerste open avond op 19 mei 2016 in het parochiecentrum van Weelde is een stuurgroep actief bezig om een dossier op te stellen dat aan ons bisdom zal voorgelegd worden om tot de pastorale eenheid te komen. Omdat het over ons allemaal gaat en omdat de stuurgroep wenst dat de op te richten pastorale eenheid door iedereen gedragen wordt, willen zij de ziel en het resultaat van hun werk aan elke gelovige uit de verschillende parochies, aan iedere geinteresseerde, kortom aan iedereen voorleggen.
 

Tweede Open Avond

Bij deze wordt u dus van harte uitgenodigd op een Tweede Open Avond op dinsdag 31 januari 2017 om 20 uur in het Woonzorgcentrum O.L.V. van de Kempen Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5, te 2380 Ravels
De stuurgroep pastorale eenheid Arendonk zal daar de opgemaakte stand van zaken toelichten en de verdere stappen in het proces uitleggen en verduidelijken.
 

Nieuwe overkoepelende naam voor de nieuwe eenheid.

Het is tevens de gewoonte dat een pastorale eenheid een naam krijgt.
Ook zal u die avond daar mee kunnen kiezen welke naam onze pastorale eenheid dient te krijgen. Er zijn momenteel zeven heiligen weerhouden die op de een of andere manier verbonden zijn aan onze regio of met onze parochies iets te maken hebben. Deze heiligen zullen er voorgesteld worden, waarna een beslissing kan genomen worden
De stuurgroep hoopt op uw aanwezigheid, om mee een hart onder de riem te komen steken, om samen mee op weg te gaan, om een goede naam te kiezen voor onze pastorale eenheid.
 
Namens de parochies en de parochieverantwoordelijken van :
 
Arendonk Centrum,
Arendonk Voorheide,
Baarle-Hertog,
Poppel,
Ravels,
Ravels-Eel,
Weelde Sint Michiel,
Weelde Sint Jan
Weelde-Statie.