• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES

Naar jaarlijkse gewoonte richt BEWEGING.NET, dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen, weer een aantal zitdagen in, waarop je je belastingsaangifte kan laten invullen en laten berekenen.

Ook kan je er bijvoorbeeld je voorstel van vereenvoudigde aangifte laten nakijken en kan je er ook terecht voor alle andere vragen ivm je belastingsaangifte. 

 

Ook willen we dit jaar verder volop TAX-ON-WEB gebruiken op onze zitdagen.(= via de elektronische aangifte met de computer rechtstreeks de belastingsbrief bij de belastingen indienen)

We doen dit zeker op onze zitdagen te Weelde en Poppel. In Baarle-Hertog, Weelde-statie, Ravels en Ravels-Eel zullen we zien of we hiervoor voldoende technische mogelijkheden hebben. Iedereen die dus zijn aangifte langs elektronische weg wil en kan indienen raden we dus aan om naar Weelde of Poppel te komen maar ook op de andere plaatsen kan je best je gegevens meebrengen voor de elektronische aangifte en doen we dit als dit technisch lukt.

 

Om de aangifte te doen via TAX-ON-WEB dien je mee te brengen :

 

- Je (elektronische) identiteitskaart en deze van iedere belastingsplichtige waar je een belastingsbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pin-codes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte.

of 

- je gebruikersnaam en je tokenkaartje (dan hoeft je identiteitskaart niet)

 

 

Om je een goede service te kunnen bieden, dien je ook alle documenten bij te hebben om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. 

 

Deze documenten zijn onder andere :

 

- de inkomstenfichen van het jaar 2016 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.

-  het aanslagbiljet van onroerende voorheffing 2016 (= de zogenaamde grondlasten)

- alle attesten over het jaar 2016 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen PWA cheques en dienstencheques, bewijsstukken ivm belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen,  en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, enz. 

- het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2016

- de aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn. 

- ZEKER MEE TE BRENGEN : het dubbel van uw aangifte inkomsten 2015, aanslagjaar 2016 mee EN de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

 

Hieronder vind je de zitdagen voor 2017 :

 

Maandag 22 mei : Ravels-Eel - gemeentezaal den Eel

Dinsdag 23 mei : Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ‘t Kloster

Maandag 29 mei : Poppel - ontmoetingscentrum de Wilders

Dinsdag 30 mei : Weelde-Statie – gemeentezaal

Donderdag 1 juni : Ravels - De Wouwer - tentoonstellingsruimte

Woensdag 14 juni : Weelde – Molenslop - vergaderzaaltje

Donderdag 15 juni : Ravels - De Wouwer - tentoonstellingsruimte

Dinsdag 20 juni : Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ’t Kloster

Donderdag 22 juni, Weelde - Molenslop - vergaderzaaltje

Dinsdag 27 juni, Weelde-Statie, gemeentezaal

Donderdag 29 juni, Poppel, ontmoetingscentrum De Wilders

 

De zitdagen beginnen steeds om 19.30 UUR 

 

BEWEGING.NET - RAVELS-WEELDE-POPPEL

DIENSTVERLENING BELASTINGEN

GEMEENTEN RAVELS EN BAARLE-HERTOG

ZITDAGEN IN MEI en JUNI 2017

 

Namens alle onze vrijwillige medewerkers aan deze dienstverlening van Beweging.Net

Frans VERHOEVEN