• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
woensdag 5 augustus 2020
NIEUWTJES

Gisteren kwamen Filip Stouten en Dieter Leurs, beiden werkzaam voor de politiezone KENO  een infoavond over drugs brengen in gemeentezaal de Brouwerij.

We moeten jammer genoeg toegeven dat er zeer weinig interesse was voor de infoavond ..... we hoeden ons voor verdere uitspraken.

Marijke Van der Moeren, gemeenteraadslid van Ravels en voorzitster van het gezondheids- en welzijnsoverleg opende de avond die door collega Koen Rombouts, OCMW voorzitter was georganiseerd. 

piramidePiramide

De avond begon met de verslavingspiramide die aantoonde dat er een heel erg brede laag is waar iedereen perfect bij kan aansluiten. De eerste, onderste laag van de piramide is die van het experimenteren, jeugd is daar erg gevoelig voor. Een tweede fase is die van het “Af en Toe” gebruiken. In vele gevallen geen probleem, ware het niet dat er toch een deel doorgroeit naar fase 3.

In deze fase 3 ben je al een gewoontegebruiker, fase 4 is iemand die het af en toe “nodig” heeft en die "af en toe" wordt steeds frequenter tot je in de top van de piramide bent beland. In fase 5 ben je een verslaafde die niet meer zonder kan met alle kwalijke gevolgen die bij deze fase horen. 

Voor de gelegenheid hadden beide agenten een speciale koffer meegebracht met een groot aantal stalen van verschillende drugs. We kregen allemaal de twijfelachtige eer om eens een stukje of zakje te mogen bekijken/vasthouden/ruiken, iets wat voor velen bekende geuren opriep die ze pas nu konden thuisbrengen..

Beginnend met marihuana en aanverwante middelen ging het dan naar paddo's, XTC, GHB, LSD, Cocaïne,  Snuifmiddelen zoals lijm enz… , Heroïne om uiteindelijk te stoppen met de laatste tendens FLAKKA. Deze spotgoedkope drugs veroveren de markt in de Verenigde Staten en zijn voor iedereen toegankelijk door hun lage prijs. Het probleem ligt hem in het feit dat zelfs na één enkele trip je leven voortaan helemaal verloren is.  Veel van deze middelen worden met zeer eenvoudige huis-, tuin- en keukenmiddeltjes in achterkamertjes gefabriceerd en gebricoleerd zonder het minste besef van kwaliteitsgarantie en zuiverheid, daarom gaat het ook zo vaak mis.

Wees alert, ook in eigen gezinsverband.

drugpreventie

Filip Stouten: “Elk kind in de pubertijd krijgt vroeg of laat te maken met drugs, ook in Ravels. Op elke hoek van de straat kan je vandaag de dag in principe aan drugs geraken, van marihuana tot XTC,LSD, GHB en cocaïne of het erg gevaarlijke en goedkope Flakka. Er zijn erg weinig soorten van drugs die we nog niet zijn tegen gekomen  bij onze interventies.”

Dieter Leurs: ”De late busdiensten, komende van Tilburg zijn elke keer weer prijs. Er zijn momenten geweest dat we er dealers konden uitpikken met een halve kilo spul. Dat zegt nog maar eens dat we eigenlijk dweilen met de kraan open. We hebben echter niet genoeg mankracht om overal te kunnen optreden, we doen wat we kunnen.”

Wat kunnen we zelf doen?

Indien je als ouder in deze tijd je kinderen wil vrijwaren van deze gevaarlijke middelen moet je wel enkele zaken in acht nemen. De grote overvloed van verdovende middelen wordt nog steeds gevormd door alcohol. Daarvoor moet de politie nog het meest tussenkomen. Daarnaast is er de tendens van het groeiende gebruik van medicatie die ook onrustbarend is. 

Als je ooit merkt dat er iets niet pluis is, zijn er enkele simpele tests die je ook zelf kan doen. Vraag je kind om de ogen te sluiten voor een tiental seconden. Als het blijft knipperen met de oogleden kan het al een duidelijke aanwijzing zijn die je best verder onderzoekt.

Je kan als ouder ook altijd de politie contacteren om een huiszoeking te komen doen als je verdachte zaken hebt opgemerkt. Een huiszoeking met toelating wordt altijd door een agent in burger uitgevoerd in een neutrale wagen, er zullen geen combi’s met sirenes afkomen. Wees gerust, dit wordt allemaal low profile afgewerkt en uw naam wordt nooit genoemd.