• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 28 september 2020
NIEUWTJES
2015 02 007Gisteren verzamelde de nationale pers op het gemeentehuis van Ravels om nota te nemen van de sleuteloverdracht van de heer burgemeester Walter Luyten  aan Prins Carnaval Sam de Eerste. 
De sleuteloverdracht is een plechtige semi officiële procedure die nu al een vijftal jaren in het gemeentehuis doorgang vindt, gevolgd door een receptie voor de genodigden.
 

44 Jaar Kindercarnaval.

Na 44 jaar is het kindercarnaval nog steeds één der hoogdagen in Weelde. De stoet is niet meer weg te denken uit ons cultureel erfgoed. De voorbereidingen zijn op dit moment nog volop bezig en hier en daar moet een versnelling hoger worden geschakeld om klaar te raken omdat de paniek toeslaat.
We zijn er echter van overtuigd dat volgende week zondag weer iedereen klaar zal zijn om deel te nemen aan de jaarlijkse kinderstoet. 
2015-02-06 20.10.23

Burgemeester brengt hulde aan carnavalbestuur. 

De plechtigheden werden geopend met een toespraak van de burgemeester die hulde bracht aan de mensen die de organisatie dragen van het Kindercarnaval. De burgemeester sprak de toekomstige prins persoonlijk toe wanneer hij hem regering overdroeg tijdens het carnaval. 
Voorzitster Els benadrukte nogmaals in haar toespraak dat carnaval in die afgelopen 44 jaar een driedaags dorpsfeest is geworden met een grote meerwaarde voor onze gemeenschap.  Ze dankte Prins Senne die volgende week met pré-pensioen kan als Prins 2014 en nodigde hem uit om aanwezig te zijn op zondag 15 februari om te worden geridderd als dank voor bewezen diensten.
Daarna was het tijd voor de nieuwe prins om zijn eerste officiële toespraak te houden voor zijn toekomstige onderdanen, jammer dat  hofdame Sita er niet bij kon zijn wegens ziekte. Enkel hofdame Nore stond de prins bij in  eerste officiële optreden. Prins Sam en hofdame Nore nodigden de hele bevolking uit volgende zondag aanwezig te zijn als de stoet door de straten van Weelde zal trekken.
 

2015-02-06 20.15.41Voorzitster Els zet emotionele stap opzij. 

 Dat carnaval een driedaags feest geworden is hebben we vooral te danken aan de inzet van hun bestuur. Met name Els (8 jaar) en Paul (14 jaar) hebben zich ondanks hun drukke bezigheden in ‘t Spruitje altijd voor meer dan 100% ingezet voor het Kindercarnaval. Met spijt in het hart moeten Paul en Els echter toegeven dat ze een stapje opzij moeten zetten en doen een warme maar dringende oproep om de fakkel over te nemen. Ze hebben dit altijd uit volle overtuiging gedaan en danken het gemeentebestuur en de raadsleden voor de fijne samenwerking die er altijd is geweest en de logistieke steun. Het was een emotioneel afscheid van twee mensen wiens schoenen moeilijk zullen kunnen worden gevuld, maar toch hopen we dat er iemand uit de jongere generatie zal opstaan om ook onze kleinkinderen hun kindercarnaval te geven dat ze verdienen. 
 
 

Reportage sleuteloverdracht en Kroonoverdracht  Queen
(André Vermeeren)

 

 

1e Speech van prins Sam I en zijn hofdame Nore

Prins Sam
Aan alle bewoners van het land Weld :  HEIL !!!!!
Wij, prins Sam den eerste zijne edele hofdames Nore en Sita en de gehele raad van elf, zijn blij op deze carnavalsdagen te kunnen regeren over het Snutentrekkersdorp : Weld.
Na wijs beraad zijn wij fier ons programma aan U te mogen voorstellen:
Ten eerste: Op zondag 15 Februari 2015 zal het bestuur van ons dorp volledig in handen zijn van mezelf, mijn hofdames en mijn Raad van Elf!
Ten tweede: Het bestuur van onze gemeente zal er alles aan doen om de stoet van Weelde zeer vlot te kunnen laten verlopen. Dank je wel!
Ten derde: De politie van ons dorp zal alles in het werk stellen om de stoet in alle veiligheid door het dorp te laten trekken:  belangrijkste verkeersregel op 15 Februari: kinderen hebben voorrang en er worden die dag geen bekeuringen gegeven!
Hofdame Sita (afwezig wegens ziekte)
Ten vierde: Wij zijn zeer blij dat onze prinsenwagen als eerste wagen de 44 ste kindercarnavalstoet op gang zal trekken. U kon toch ook kijken?
Ten vijfde: Willen wij de gemeente bedanken voor de mooie nieuwe school.
            Kei tof, mega koel!
Ten zesde: Ook in ons nieuw zwembad voelen zij ons als een visje in het water!
Ten zevende: de kinderen van Weelde krijgen na carnavalsdag een volledige week verlof! Vind ik leuk!
Ten achtste: De voltallige gemeenteraad wordt uitgenodigd op 15 Februari 2015 op het gemeenteplein om de stoet te bewonderen en een diepe buiging te maken voor de prins, de hofdames en de raad van elf!
Nore:
Ten negende: Het gemeentebestuur heeft een grote hal ter beschikking gegeven waar men naar hartenlust aan het bouwen is aan onze prachtige carnavalswagens! Wij zijn zeer blij dat al ons mama’s, papa’s en iedereen die mee komt bouwen aan de wagens zoveel plaats heeft gekregen in de supergrote legerhal in het Geeneinde.  Wij hopen dat we er nog vele jaren in mogen blijven bouwen…….
Ten tiende: Op zondag 15 februari 2015 zullen alle kinderen en grote mensen die naar de stoet komen kijken gratis voorzien worden van snoepjes, zolang de voorraad strekt! Sinds enkele jaren gooien we geen confetti meer,  wij denken samen met onze gemeente aan het milieu!
Ten elfde: Zet allen de feestneus op en vergeet niet dat lachen gezond is.
            Komt allen zien op zondag 15 februari!
            LEVE DE LOL, LEVE DE LEUTE !!!!!
            Ik heb gezegd:  ALAAF - ALAAF - ALAAF