• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 29 november 2020
NIEUWTJES

KWB cheque KOP

Afgelopen zondag overhandigde KWB Weelde 4 cheques van 750,00 euro aan enkele goede doelen uit onze eigen gemeente. Daarmee schonk het een groot deel van de opbrengst van de afgelopen kerststalwerking weg.

IMG 1938KWB Weelde startte 31 jaar geleden met de bouw van een kerststal in het centrum van Weelde. Wat sindsdien volgde is haast niet meer bij te houden. Er was een enorme uitbreiding van de activiteiten en omdat dit zo een grote toeloop met zich mee bracht, werd enkele jaren geleden beslist om een aparte vereniging op te richten zodat ook niet-KWB’rs mee konden werken aan deze ondertussen dorpsgelegenheid.

Met meer dan 100 actieve medewerkers wordt de stal nu opgebouwd en onderhouden, wordt de drankkeet beheert en uitgebaat en worden bezoekers ontvangen (waaronder scholen, groepen, verenigingen …).

Andere activiteiten die al jaar en dag terugkeren zijn ondermeer de kerstmarkt, de kerstevocatie met toneel, fakkeltocht en bijhorend gezellig samenzijn, de kindernamiddag, de ontvangst van de driekoningenzangers en natuurlijk de immer levendige animo rond de kerststal.

Afgelopen zondag werden alle medewerkers van deze kerststalwerking getrakteerd tijdens een samenzijn in zaal Sint Michiel alwaar meteen nieuwe plannen gesmeed werden voor het volgend werkjaar.
En een belangrijk punt bij deze kerststalwerking is dat opbrengst van de activiteiten telkens geschonken wordt aan één of ander goed doel .

Dit jaar werden de (kermis-)kinderspelen van Sint Jan en Sint Michiel uitgekozen om een stevige duit te ontvangen, maar wegens het enorme succes kon KWB Weelde ook aan Ziekenzorg en aan KVG een cheque overhandigen. Elke vereniging kreeg zo liefst 750,00 euro als steun overhandigd.

KWB Weelde wil via deze weg haar dank nog eens betuigen aan al die vrijwillige medewerkers en sympathisanten die dit kerstgebeuren alweer lieten uitgroeien tot een warm dorpsgebeuren.