• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

acv rwp

 Reeds vele tientallen jaren is er een lokale afdeling of anders gezegd een plaatselijke vereniging of werking van het ACV.

Dat ACV hoort op zijn beurt dan weer thuis onder de grote Christelijke Arbeidersbeweging of zoals je wil Beweging.Net.

Lokale afdelingen in Ravels, Weelde en Poppel 

Een aantal jaren geleden was er zelfs een lokale afdeling zowel in deelgemeente Ravels, als in Weelde, als in Poppel. Later kwamen deze drie afdelingen dan samen in één gemeentelijke vereniging die we verder steeds ACV-Ravels-Weelde-Poppel (ACV-RWP) genoemd hebben. Ondertussen zijn we weeral een aantal jaren verder en het huidige plaatselijke ACV-bestuur heeft besloten om de werking van de afdeling stop te zetten. 

Daar zijn een aantal redenen en verklaringen voor :

Ten eerste zijn of waren enkele bestuursleden pensioengerechtigd. Een paar jaar geleden hebben reeds 2 bestuursleden afgehaakt die op pensioen gegaan waren en bijgevolg gestopt zijn. Ook vorig jaar gingen 2 bestuursleden op pensioen die laten weten hadden dat ze zouden stoppen bij hun pensionering en die dus, zoals ook eerder anderen, op deze manier een einde gesteld hebben aan hun werknemer zijn. Voor de rest bestond het bestuur nog uit 4 personen waarvan er ook 3 op (brug)pensioen zijn. Slechts 1 bestuurslid was nog actief op de werkvloer. De afgelopen jaren zijn twee pogingen ondernomen om eventueel ondernemingsmilitanten te betrekken bij de plaatselijke werking, maar deze pogingen haalden weinig uit. Gezien de situatie heeft het bestuur dan ook besloten om er mee te stoppen, daar het ontbrak aan voldoende actieve werknemers om de vereniging verder te zetten.

Maatschappelijke evolutie speelt haar rol. 

Misschien is het ook de normale maatschappelijke evolutie die er mee voor zorgt dat deze afdeling verdwijnt. De plaatselijke afdelingen zijn destijds opgericht door en voor werknemers. Het waren belangrijke plaatsen waar werknemers mekaar konden ontmoeten om te overleggen en om informatie uit te wisselen of te krijgen. Het was de tijd dat er nog geen internet was en dat informatie vooral mondeling en schriftelijk doorgegeven werd. Lokale afdelingen hielden zich bezig met het houden van info-vergaderingen voor de leden, het actief werven van leden, de ondersteuning van werknemers, de organisatie van decoratiefeesten, … zodat eenheid onder de werknemers vorm gegeven werd in elk dorp, samen de leden van het ACV ! Elke dorp had ook zijn eigen groene ‘strijd’vlag die mee de straat op kwam bij manifestaties en betogingen voor de rechten van werknemers.

Communicatie via computers... 

Vandaag gebeurt de meeste communicatie via de computer. Ook vanuit en naar het ACV. Veel kan via de computer geregeld worden. Enkel voor concrete dossiers inzake werkloosheid of andere sociale wetgeving dienen werknemers zich nog aan te melden in een ACV-kantoor of -secretariaat. 

Waar de vakbond vroeger direct bij, naast en onder de mensen stond, is de dienstverlening in een steeds meer geïndividualiseerde samenleving meer geprofessionaliseerd, geïndividualiseerd en geïnformatiseerd. Dikwijls bestaat het beeld dat het ACV enkel nog maar een dienstverlenende vereniging op het vlak van sociale -en werknemersrechten is, waar je naartoe moet om je dossier inzake bv werkloosheid in orde te laten maken. Dit is de waarheid echter zwaar geweld aandoen, want het ACV staat nog steeds voor een totaal pakket van diensten om ervoor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben en hen ook hierin bijstaat bij problemen. Om maar te zeggen dat de dienstverlening zo specifiek geworden is, mede gezien de toch vrij ingewikkelde sociale wetgeving, dat een lokale afdeling ook hierin meestal alleen maar kan verwijzen naar de dienstverleners in de secretariaten en de dienstencentra.

Specifieke vragen over bepaalde arbeidssituaties komen meestal terecht bij de verschillende beroepscentrales van het ACV ( bv. ACV-BIE, ACV-Transcom, LBC, CCOD, …) die het best geplaatst zijn om bedrijfs-of sector gebonden problemen en vragen aan te pakken.

Sociale partners

De sociale partners, waaronder het ACV, waren ook partner in de plaatselijke vzw PWA-Ravels-Baarle-Hertog. De PWA-werking is vervangen door het Wijkwerken en dus viel ook de vertegenwoordiging hierin weg. De vzw is ondertussen ook opgeheven. De middelen zijn overgeheveld naar de gemeente ten behoeve van lokale en sociale tewerkstelling.

Een paar jaar geleden is het ACV genoodzaakt geweest om haar werking en structuren te herorganiseren. De drie bestaande ACV-verbonden in de provincie, waarvan ACV-Kempen er één was, zijn overgegaan in een provinciale structuur zijnde het ACV Antwerpen. Hoe je ook draait of keert, hierdoor is de afstand tussen het verbond en de lokale afdeling een stuk groter geworden. Waar elke afdeling vroeger mee vertegenwoordigd was in het Verbond ACV-Kempen, is er nu een vertegenwoordiging vanuit verschillende zones in het provinciale Verbond.

De tijden zijn veranderd en veranderen nog steeds. Een periode wordt afgesloten. 

ACV-leden kunnen uiteraard steeds terecht bij hun beroepscentrales of bij het :

ACV-TURNHOUT 

Korte Begijnenstraat 20, 

tel. : 078/151616.

mail. : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website : www.acv-antwerpen.be

OPENINGSUREN:

Maandag :

Van 09.30 uur tot 12.30 uur 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur (enkel het onthaal open en op afspraak)
Van 17.00 uur  tot 18.30 uur (enkel het onthaal open en op afspraak)

Dinsdag :

Van 09.00 uur tot 12.00 uur

Van 13.30 uur tot 16.30 uur (enkel het onthaal open en op afspraak)

Woensdag, donderdag en vrijdag :

Van 09.00 tot 12.00