• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zaterdag 12 juni 2021

BELASTINGSBRIEVEN2020 2

 Elk jaar organiseert beweging.net voor zijn leden en sympathisanten een belastingservice.

Geen eenvoudige opdracht dit jaar gezien de regering, ondanks de coronacrisis, weigerde de indieningsdatum van de belastingen uit te stellen. Toch laat beweging.net Ravels je niet in de steek.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat er in Ravels, Weelde, Poppel en Baarle zitdagen doorgaan voor het invullen en het berekenen van de belastingbrieven en dit dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen.

We starten op 17 juni 2020, weliswaar op aangepaste wijze.  We hebben dit jaar slechts 1 zitdag per deelgemeente, telkens met een namiddag- en avondsessie.

 Uiteraard voorzien we de nodige maatregelen om te voldoen aan de huidige verplichtingen qua hygiëne en social distance.
Iedereen wordt verzocht een mondmasker te dragen, bij aankomst de handen te ontsmetten, plaats te nemen in de wachtruimte op voldoende afstand van mekaar en indien het te druk is (wachtruimte volzet) vragen we dat u op een later moment terugkomt.

Hierbij het overzicht van de datums en van de plaatsen van deze zitdagen: 
Woensdag 17 juni: Weelde  :  Gemeentelijke Zaal De Brouwerij (ingang via Polderstraat)
Maandag 22 juni: Poppel  :  Ontmoetingscentrum De Wilders (De Wilders 41)
Woensdag 24 juni: Ravels  :  De Wouwer (Kloosterstraat 4) - podiumzaal
Maandag 29 juni: Baarle-Hertog  :  De Lindeboom (Stationsstraat 11, 5111 CK Baarle-Nassau)

De zitdagen vinden telkens plaats in de namiddag tussen 13.30 en 17.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 en 20.30 uur. 

Om je een goede service te kunnen bieden, moet je ook alle documenten meebrengen om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. Deze documenten zijn onder andere :

 • de inkomstenfichen van het jaar 2019 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
 • alle attesten over het jaar 2019 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen dienstencheques, bewijsstukken ivm belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, ... 
 • het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2019
 • de aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn. 
 • ZEKER MEE TE BRENGEN ALS JE AL EERDER VAN ONZE ZITDAGEN GEBRUIK MAAKTE : het dubbel van uw aangifte inkomsten 2018, aanslagjaar 2019 mee + eventueel de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben. 

Om de aangifte te doen via TAX-ON-WEB dien je zeker je(elektronische) identiteitskaart mee te brengen en deze van iedere belastingsplichtige waar je een belastingsbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pin-codes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte. 

Passen de datums van onze zitdagen niet voor u? 

U ook terecht bij de FOD Financiën op het nummer 02 575 56 66. Na het maken van een telefonische afspraak begeleiden ze u stap voor stap bij het invullen van uw aangifte.

Namens al onze vrijwillige medewerkers aan deze dienstverlening van beweging.net 

Hans Heylen

BEWEGING NET 

OPGELET:  RAWEPO IS GEEN BELASTINGSKANTOOR OF INFOBALIE. VOOR VERDERE VRAGEN DIENT U ZICH TE RICHTEN TOT DE BEVOEGDE INSTANTIES.