• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

KWB rijschool oefenterrein

Reeds  enkele jaren is  het KWB oefenterrein waarop leerling-chauffeurs   kunnen oefenen  gelegen op het militair domein tegenover  de  militaire  luchtkadetten.

Regelmatig  stellen we  vast  dat  hier ook  niet aangemelde chauffeurs  oefenen zonder  zich in regel te  stellen met het reglement. .

REGLEMENT

Aan de ingang van het terrein hangt  het reglement uit .

Hierop  staan ook de adressen van de vrijwilligers  die dit terrein mee in orde  houden  en die toezicht houden .

Iedere gebruiker dient  zich  aan te melden op één van bijgaande adressen om een toegangsbewijs te bekomen. Dit is  kosteloos maar wel noodzakelijk om de nodige controles te kunnen doen.

Uiteraard  is het terrein alleen toegankelijk voor  leerling-chauffeurs  en niet  voor ander  toepassingen.

Het terrein is  weer opgeruimd en alle “zwerfvuil”  geruimd. Graag hadden we  dit  zo  gehouden zodat  we  dit oefenterrein kunnen blijven aanbieden aan  onze  jongeren om hen alzo  aan een rijbewijs  te  helpen. We  rekenen op uw  medewerking .

Reglement bij gebruik van oefenterrein

Gebruik is  toegestaan indien je een leervergunning of voorlopig rijbewijs.

Op vraag van toezichthouders moet dit getoond worden.

Gebruiker stemt in met de opgelegde regels.

Gebruik van het terrein is op eigen risico.  Inrichters kunnen  op  geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor  eventuele  ongevallen of schade.

Steeds onder toezicht van een bevoegd begeleider oefenen.

Enkel de verharde betonwegen gebruiken.

Zich houden aan het verkeersreglement en de wegcode.

Geen wijzigingen aanbrengen aan oefenterrein, dus geen aanpassingen maken of hekken verplaatsen,…..

Terrein netjes achter laten (geen vuil achter laten )

Snelheid aanpassen aan uw leerervaring en andere  gebruikers van oefenterrein

Alle onregelmatigheden melden bij  bovenvermelde personen zodat het  oefenterrein terug in orde gebracht kan worden.

Toelating tot het gebruik van dit oefenterrein kan bekomen worden bij 

Johan Jansen, Molenstraat 41, Weelde tel  014 657345 - 0483392956

Jan Caers , Boomgaardstraat 34 Ravels tel 0476 272279 

Johan Van Den Broek , Kampdijk 9 Ravels  tel 0499 717498

Herman Severijns , De Meerkens 29 Poppel , tel 014 658779

Patrick Frank , Nonnenbos26, Weelde-Statie 0472 631565

Theo Vandevelden, Merksplasseweg 15a, Weelde-Statie , 014 656042