• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
maandag 10 mei 2021

BELASTINGSBRIEVEN2021

Elk jaar organiseert beweging.net voor zijn leden en sympathisanten een belastingservice.

Geen eenvoudige opdracht dit jaar gezien de aanslepende coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen. Toch laat beweging.net Ravels je niet in de steek.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat er in Ravels, Weelde, Poppel en Baarle zitdagen doorgaan voor het invullen en het berekenen van de belastingbrieven en dit dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen.

We starten op 9 juni 2021, weliswaar op aangepaste wijze.

We hebben dit jaar slechts 1 zitdag per deelgemeente, telkens met een namiddag- en avondsessie.

Uiteraard voorzien we de nodige maatregelen om te voldoen aan de huidige verplichtingen qua hygiëne en social distance.

Iedereen wordt verzocht een mondmasker te dragen, bij aankomst de handen te ontsmetten, plaats te nemen in de wachtruimte op voldoende afstand van mekaar en indien het te druk is (wachtruimte volzet) vragen we dat u op een later moment terugkomt.

Hierbij het overzicht van de datums en van de plaatsen van deze zitdagen:

 • Woensdag 9 juni: Ravels
  De Wouwer (Kloosterstraat 4) - podiumzaal
 • Donderdag 10 juni: Poppel
  Ontmoetingscentrum De Wilders (De Wilders 41)
 • Woensdag 16 juni: Weelde
  Gemeentelijke Zaal De Brouwerij (ingang via parking Polderstraat)
 • Dinsdag 22 juni: Baarle-Hertog
  Cultureel Centrum (ingang via parking Molenbaan)

De zitdagen vinden telkens plaats in de namiddag tussen 14.00 en 17.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur.

Om je een goede service te kunnen bieden, moet je ook alle documenten meebrengen om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. Deze documenten zijn onder andere :

 • de inkomstenfiches van het jaar 2020 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
 • alle attesten over het jaar 2020 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen dienstencheques, bewijsstukken i.v.m. belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, ...
 • het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2020
 • de aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn.
 • ZEKER MEE TE BRENGEN ALS JE AL EERDER VAN ONZE ZITDAGEN GEBRUIK MAAKTE : het dubbel van uw aangifte inkomsten 2019, aanslagjaar 2020 mee + eventueel de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

Om de aangifte te doen via TAX-ON-WEB dien je zeker je(elektronische) identiteitskaart mee te brengen en deze van iedere belastingplichtige waar je een belastingbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pincodes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte. Eventueel kan je ook gebruikmaken van de ItsMe maar dan installeer en activeer je de app thuis best vooraf (met bankkaart of kaartlezer).

Passen de datums van onze zitdagen niet voor u?

U ook terecht bij de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57. Na het maken van een telefonische afspraak begeleiden ze u stap voor stap bij het invullen van uw aangifte.

Namens al onze vrijwillige medewerkers aan deze dienstverlening van beweging.net

Hans Heylen

beweging net