• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020
ontwerp fietspad N12
De gemeente heeft al geruime tijd plannen om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Turnhoutseweg (N12).
Het plan dat nu is goedgekeurd loopt meer bepaald vanaf het Bloemenprieeltje (waar het vrijliggende fietspad nu stopt, tot het kruispunt met het Moleneinde.
 
Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de aanleg van dit fietspad werd recent goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
 
Vooraleer daadwerkelijk gestart kan worden met de aanleg van het fietspad, dienen eerst de nodige grondverwervingen te gebeuren. Hiervoor zullen binnenkort onderhandelingen opgestart worden met de betrokken grondeigenaars. Daarnaast dient ook de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en de aanbestedingsprocedure van de werken nog opgestart te worden.