wegenwerken KAstraat

Vanaf 7 juni 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de N12 (Steenweg Weelde, Prinsenlaan, kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat) in Weelde en Poppel.

Het wegdek zal vernieuwd worden en het kruispunt met de Koning Albertstraat wordt veiliger ingericht.

Veiligheid verhogen voor de zwakke weggebruikers.

Er komen middeneilandjes op de Weeldestraat en de Koning Albertstraat om het oversteken voor fietsers veiliger te maken. De aansluiting van de zijstraat op de Weeldestraat zal smaller gemaakt worden zodat dit overzichtelijker is voor aankomend verkeer. Verder zal ook het fietspad dat de Koning Albertstraat kruist naar achter geplaatst en gemarkeerd worden, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer.

Verwacht hinder.

werken N12Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in 3 fasen:

  •  fase 1: kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat van donderdag 7 juni tot zondag 1 juli 2018.
  •  fase 2: asfaltering Noord-Heikant tot Steenweg Weelde/Vond vanaf vrijdag 22 juni om 20.00 uur t.e.m. zondag 24 juni om 18.00 uur.
  •  fase 3: asfaltering Gemeentelaan/Moleneinde tot Noord-Heikant vanaf vrijdag 29 juni om 20.00 uur t.e.m. zondag 1 juli 2018 om 18.00 uur.

De asfalteringswerken (fase 2 en 3) worden uitgevoerd tijdens 2 weekends. Gedurende deze weekends is de verkeershinder het grootst, de N12 wordt dan volledig afgesloten van vrijdag- tot zondagavond. Tijdens de werken aan het kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat (fase 1) blijft het verkeer in beide richtingen mogelijk d.m.v. verkeerslichten. Asfalteringswerken zijn erg weergevoelig. Bij felle regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan het zijn dat de huidige planning gewijzigd wordt. Meer informatie vindt u dan terug op www.wegenenverkeer.be/ravels  of via deze gemeentelijke website. 

Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfalteringswerken doorrijden. Uiteraard zal er alles aan gedaan worden om de hinder van de werken zo klein mogelijk te houden!

Bron: www.ravels.be