• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zondag 15 september 2019

zandkuilVerlegging buurtweg nr. 43 (Poppel): openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt hiermee bekend dat bij gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2013 een onderzoek werd bevolen over de vraag tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 43 (t.h.v. de aansluiting met Zandkuilstraat-Beekseweg) te 2382 Ravels.
Het dossier met alle nuttige gegevens ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis (technische dienst), Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, van 9 tot 23 augustus 2013.


Iedereen kan bezwaren of bemerkingen ter kennis brengen van het college van burgemeester en schepenen tot bij de sluiting van het onderzoek, bij voor-keur schriftelijk, te weten tot uiterlijk 23 augustus 2013 (12.00 uur), dag waarop het proces-verbaal van sluiting van dit onderzoek wordt opgesteld.