© RAWEPO

Op 24 februari hield het bestuur van de Ravelse Cultuurraad haar maandelijkse vergadering.

Geen vergadering zonder een agenda, en deze ging over de volgende punten....

Financieel verslag 2020

De cultuurraad heeft het afgelopen jaar € 64,77 uitgegeven en heeft nu een vermogen van € 3.354,72. Ze vraagt al een aantal jaren geen cultuursubsidie meer aan zodat deze ten goede komt van de cultuurverenigingen.

Poll cultuurraad

De cultuurraad bespreekt, naar aanleiding van de poll die ze rond de jaarwisseling heeft gedaan, enkele verbeterpunten:

- Aan enkele jongeren zal gevraagd worden een paar bestuursvergaderingen bij te wonen.

- De sociale media kunnen worden gebruikt om een netwerk te maken waar verenigingen van elkaar leren.

- Het dagelijks bestuur zal proberen beter te communiceren naar haar stakeholders.

- Als advies wordt gevraagd over Weelde-Depot zal het bestuur ten rade gaan bij de verenigingen.

Reacties gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft de coronasubsidies voor cultuurverenigingen uitgekeerd zoals voorgesteld en hiervoor toelichting gegeven aan de aanvragers.

Verslag vrijetijdsoverleg

Volgende punten van het verslag van het vrijetijdsoverleg van 22 februari 2021 werden toegelicht:

- Het schepencollege moet toestemming geven aan organisatoren van activiteiten die als evenement kunnen worden beschouwd.

- De verenigingennieuwsbrief wordt voortaan alleen gestuurd naar degenen die hiervoor ingeschreven zijn. Inschrijven kan via ravels.be/nieuwsbrieven/inschrijven.

24 februari 2021 Kort Verslag - Dagelijks Bestuur