• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 16 mei 2021

Cultuurraad

© RAWEPO

Op 24 maart kwam het dagelijks bestuur van onze Ravelse Cultuurraad samen en overliepen de agendapunten van de dag.

Hierbij werden volgende besluiten en aanbevelingen genomen.

© RAWEPO

Op 24 februari hield het bestuur van de Ravelse Cultuurraad haar maandelijkse vergadering.

Geen vergadering zonder een agenda, en deze ging over de volgende punten....

© RAWEPO

Op 27 januari kwam het bestuur van de cultuurraad Ravels bijeen en besprak de volgende agendapunten.

Het ging dit keer vooral om de coronasubsidies,  de enquête over de cultuurraad en de toekomstplannen voor de gemeentezaal van St Jan in Weelde.

© RAWEPO

Vorige week werd de laatste dagelijkse bestuurraad van de Ravelse Cultuurraad van 2020 afgewerkt.

Daarbij werden de volgende punten besproken....

© RAWEPO

Op 14 oktober vergaderde het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad.

Ze bespraken daarbij de volgende agendapunten:

© RAWEPO

Op 27 mei was er de vergadering Dagelijks Bestuur van de Ravelse Cultuurraad want ook in corona tijden komt het culturele leven terug stilaan op gang .

Ze bespraken de volgende punten van de agenda:

© RAWEPO

1. Werkingsverslag 2019

Het werkingsverslag 2019 wordt aan de aanwezigen bezorgd en de hoofdzaken worden overlopen. Er werden negen bestuursvergaderingen en een algemene vergadering georganiseerd. Een nieuw dagelijks bestuur werd verkozen. Achttien adviezen zijn uitgebracht, deze handelden over subsidies, erkenningen, straatnamen …).