• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 29 september 2022

Cultuurraad

© RAWEPO

Op 22 juni werd door de cultuurraad alweer een evaluatie gemaakt van het Ravelse cultuurbeleid.

Het dagelijks bestuur heeft de takengroepen organisatie van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen … én ondersteuning van cultuurverenigingen besproken.

© RAWEPO

Op 25 mei zaten de leden van de Ravelse cultuurraad samen.

Ze bespraken er de volgende agendapunten…

© RAWEPO

De Ravelse Cultuurraad zit maandelijks samen om de agenda te overlopen.

Vorige maand werden volgende agendapunten besproken…

buurtbabbelbank2

In Ravels zijn er heel wat mensen die gezelschap kunnen gebruiken.

Ook zijn er veel mensen die wat tijd en aandacht willen geven, maar het niet aandurven om zomaar op iemand af te stappen.

cultuurraad verslag

Op 23 februari zat de Ravelse Cultuurraad samen.

De agenda was niet erg uitgebreid, toch stond er een interessant punt over het klimaatactieplan geagendeerd.

cultuurraad Ravels

Buurtverenigingen zijn een belangrijk instrument om te voelen hoe een gemeenschap omgaat met elkaar.

De cultuurraad van Ravels besprak op 26 januari tijdens de bestuurraad ondermeer enkele aspecten van dit buurtwerk.

© RAWEPO

Op 1 december was het bestuur van de Cultuurraad bijeen.

Daarbij werden de volgende agendapunten besproken.