subsidies weelde depot

De Vlaamse Regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) besliste afgelopen vrijdag om zo’n 65 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van vaccinatiecentra.

De Vlaamse Regering kent de subsidie toe aan de 95 gemeenten op wiens grondgebied de vaccinatiecentra zullen worden georganiseerd. De subsidie is berekend a rato van het totaal aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient en een aantal forfaitaire kosten.

Voor het vaccinatiecentrum in Weelde-Depot wordt in totaal 690.000 Euro uitgetrokken. 240.000 Euro wordt al vrijgemaakt voor de maanden februari en maart. Voor de daaropvolgende 4 maanden wordt nogmaals 2 keer 225.000 Euro ter beschikking gesteld.

De stad Turnhout zal het vaccinatiecentrum in Weelde-Statie opzetten en beheren.

Deze subsidie zal gebruikt worden om de kosten te dekken die verband houden met het operationeel maken van het vaccinatiecentrum zoals inrichting, bewaking, kantoormateriaal, personeel, vervoer voor mindervaliden, enz... Een deel van dat bedrag zal ook vloeien naar de Gemeente Ravels als huur van de NAVO hallen.

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)