• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 april 2020

CORONA

kooplokaalinravels

Na enkele weken corona lock-down zijn de Ravelse handelaars opgelijst die zelf initiatieven hebben genomen om hun bedrijven boven water te houden.

Op de volgende pagina’s kan iedereen zelf bekijken waar ze hun voedingswaren of maaltijden kunnen kopen of afhalen.

Add a comment

gemeentehuis Ravels afgelast2juni

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om alle, door de gemeente georganiseerde activiteiten, tot en met 2 juni af te gelasten.

Het gaat vooral om gemeentelijke activiteiten waar de gemeente de hoofdorganisator is zoals bijv. de jongerencross (sportdienst) of de buitenspeeldag (jeugddienst) die worden afgelast.

Add a comment

tractorsluis

Veel boeren in onze grensregio waren ontevreden omdat ze door de coronamaatregelen niet langer via de binnenwegen de grens over konden om hun land te bewerken.

Vandaar dat er besloten werd om op sommige kleine grensovergangen een tractorsluis aan te leggen.

Add a comment

wirrlwarrelwerking2020

Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie.

Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, neemt de school de kinderopvang waar. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:

Add a comment

tulderheyde1

In Poppel wordt het moeilijk om nog op Tulderheyde te verblijven als de nationale maatregelen strikt zouden worden opgevolgd. 

In principe is het verboden om nog aan recreatie te doen als toerist en moeten de campings dus worden gesloten. Toch zal het zover niet komen en zal worden toegestaan, op de expliciete voorwaarde dat de bewoners ook daar “in hun kot blijven”.

Add a comment

spaanse griep 1918 banner

In oktober 1918 sloeg de Spaanse griep het hardst om zich heen. De virusstorm zou miljoenen slachtoffers maken. Is zo’n wereldwijde pandemie vandaag nog mogelijk?

Waar we met grotere zekerheid mogen van uitgaan is dat de Spaanse griep pandemie gepaard ging met een mortaliteitsgraad van 3%. Wat dus wil zeggen dat 97 van de 100 mensen die ermee besmet geraakt waren het toch overleefden.

Add a comment

bisschop Bonny

Communies en vormsels tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan in heel de provincie Antwerpen.

De eerste communies en de vormsels die in Ravels en de rest van de provincie gepland stonden voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny gezegd. 

Add a comment