• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 29 september 2022

Cultuurraad

IMG 8318
Vorige maand kwam de Cultuurraad van Ravels weer bijeen om  de uit te brengen adviezen te bespreken.
Na een avondje vergaderen kwamen ze tot de volgende adviezen en besluiten.

verslagcultuurraad

Eind april had de gemeentelijke Cultuurraad haar bijeenkomst waarin een aantal punten waren opgenomen met betrekking tot de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijs.
Een van de punten was de toelichting welke criteria er zullen worden gevolgd om deze jaarlijkse prijs toe te kennen, er scheen nogal wat verwarring te zijn ontstaan naar aanleiding van de keuze voor de prijs. Verderop kan u het korte verslag van de andere punten  van de agenda nakijken.  

cultuurraad ravels2Het verslag van de vergadering op woensdag 9 april van het dagelijks bestuur van de gemeentelijke cultuurdienst
 
** Uitwisseling cultuurraden **
Op woensdag 12 maart vond de eerste bijeenkomst over de uitwisseling van cultuurraden plaats. Er is besloten dat elke cultuurraad een drietal onderwerpen uitkiest en voorbereidt die interessant kunnen zijn en mogelijk verschillend van de werking in de buurtgemeenten. Het dagelijks bestuur heeft beslist de volgende onderwerpen voor te stellen: de cultuurprijs, de statuten en de jaarvergadering met animatie.

vriendschapsbeeld
Deze namiddag is op het gemeenteplein van Poppel het Vriendschapsbeeld van de hand van Stan Grooten onthuld door burgemeester Luyten in het bijzijn van talrijke leden van de Ravelse gemeenteraad en andere hoge gasten uit het Ravelse en Provinciale  verenigingsleven.

De hechte vriendschap tussen de Nederlandse en Belgische gemeenschap is uniek in een wereld waar meningsverschillen dikwijls op agressieve wijze worden opgelost. We twijfelen er niet aan dat in Poppel ook wel eens onenigheid zal heersen tussen bepaalde groepen maar het overgrote deel van de Poppelse Krombinders kunnen het goed vinden met hun geïmporteerde Noorderburen en tellen hen bij hun beste vrienden. Daarom maakte Constant Grooten zijn kunstwerk Vriendschap, een uniek beeldhouwwerk in Henegouws hardsteen.

cultuurraad ravelsFinancieel verslag 2013
De cultuurraad bespreekt het financieel verslag 2013 en stelt vast dat er voldoende middelen zijn, maar dat hiermee spaarzaam omgegaan moet worden. Er wordt besloten om een jaarplanning te maken en daaraan een begroting te verbinden.

Aanvragen erkenning
De vergadering bespreekt de aanvragen tot erkenning van De Fuifkelder vzw en HVV Ravels en besluit dat De Fuifkelder vzw erkend kan worden als de vzw is opgericht. HVV Ravels heeft geen zetel of leden in Ravels en kan bijgevolg niet erkend worden.

goele matteGoele Matte wint verdiend Rawepo Publieksprijs.

GC de Wouwer werd gisteren overspoeld door kunstenaars van allerlei verschillende disciplines, schilderen blijkt echter nog steeds de meest populaire kunstvorm, gezien het aantal schilderwerken dat was ingezonden voor de cultuurprijs. Onder de begeleiding van muziek, gespeeld door SomethingEls liep de zaal tegen acht uur stilaan vol.
Bijna alle kunstenaars waren aanwezig op deze avond en hadden familie en vrienden uitgenodigd voor dit evenement in de Ravels cultuurtempel. Filip Hendrickx, voorzitter van de cultuurraad stelde eerst nog enkele nieuwe kandidaten voor die in de raad wensten te zetelen waaronder een deskundige op kunstgebied Tinne Roza Van der Steen en Tom Van Nooten die is afgevaardigd door zijn buurtcomitee.

cultuurraad ravelsOp woensdag 4 september 2013 in GC De Wouwer, Kloosterstraat 4 te Ravels zal na het bezichtigen van de tentoonstelling, de cultuurprijs 2013 worden verkozen door
alle leden van de cultuurraad.  Ook zullen enkele awards en de Rawepo publieksprijs worden toegekend.

U wordt van harte uitgenodigd op deze huldiging en receptie.

De tentoonstelling is ook te bewonderen op zaterdag 31 augustus 2013 van 10.00 tot
17.00 uur en op zondag 1 september 2013 tijdens de Pieremarkt.