• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
dinsdag 16 augustus 2022

Milieu

boshuis tuin WL

De zomermaanden zijn een perfecte tijd om verkoeling te zoeken in de bossen.

Daarbij heeft de kern van Natuurpunt  Turnhoutse Kempen en Kern Ravels  een hele resem aan activiteiten voor u klaar staan.

blauwalgen

Er is weer een toename van blauwalgen vastgesteld.

Ook dit keer weer is het kanaal Dessel-Schoten, de vaart zoals we in Ravels zeggen, getroffen en dient er te worden opgelet en zijn er verboden van kracht tot nader order.

uitmijnen fosfaat

Recent verschenen in de lokale pers (o.a.Rawepo) lezersbrieven over het gebruik van stikstof door Natuurpunt.

Grote consternatie, want Natuurpunt kreeg het verwijt dat zij wél en de landbouw niet gebruik mag maken van stikstof.

hemelwater subsidies

Ravels wil extra inzetten op zuivering afvalwater en heeft daarom een aantal dossiers voor riolering opgestart.

Het eerste is ondertussen gestart, Hegge - Heesdijk. Een project van €5.200.000,-  waar de firma Van Geel momenteel aan begonnen is. In samenwerking met Pidpa riolering wil Ravels tegen 2030 een rioleringsgraad van 100 procent behalen.

Een tweetal weken geleden kregen we het merkwaardige bericht dat aan -het zo besproken- Turnhouts Vennengebied extra werd bemest voor natuurherstellende werken.

We konden dit zelf vaststellen maar begrepen dit niet goed en gingen te rade bij mensen die goed menen te beseffen waarover dit gaat.

gezelschapsspelen boshuis

Natuurpunt heet voor de volgende maand een aantal leuke activiteiten voor u op touw gezet.

Kijk verder of er iets bij zit voor u of uw familie.

Vanmorgen werd de ruimte voor het gemeentehuis van Ravels geblokkeerd door een colonne tractoren.

Ongeruste boeren uit onze gemeente en nabije regio kwamen een hele stapel bezwaarschriften afgeven aan burgemeester Luyten in de hop dat deze ook echt serieus worden genomen door de betrokken diensten.