• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
donderdag 6 oktober 2022

Op 22 april hield het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad zijn vergadering.
Hier werden de volgende agendapunten besproken.
 

** Reacties gemeentebestuur **

 
-         Het college heeft extra navraag gedaan over het ontnemen van de erkenning van enkele verenigingen.
 
-         De adviezen van de cultuurraad over de aanvragen voor projectsubsidies werden gevolgd.
 
-         Er zal toch een infohouder geplaatst worden aan de kruising van de Singelstraat met de Turnhoutseweg. Na de plaatselijke werken in Ravels-Eel zal ook daar een infohouder geplaatst worden.
 

** Uitbreiding De Brouwerij **

 
De cultuurraad is tevreden dat bij het vernieuwde ontwerp voor de uitbreiding van De Brouwerij rekening gehouden werd met haar opmerkingen (keuken dichter bij de zaal en toiletten toegankelijk van buiten).
 

** Erkenning verenigingen **

 
Er wordt verduidelijking gevraagd over de erkenningsaanvraag van de Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen.
 

** Cultuursubsidies **

 
Het dagelijks bestuur zal aan het college van burgemeester en schepenen adviseren om een subsidie van € 386,00 (1544 inwoners x € 0,25) uit te keren aan het feestcomité Sint-Jan voor de organisatie van volksspelen voor kinderen tijdens de lokale kermis.
 

** Dorpspicknick **

 
De voorbereidingen voor de Dorpspicknick verlopen op schema.
 

** Varia **

 
 • De cultuurraad heeft geen opmerkingen bij het gewijzigd ontwerpreglement voor de aanstelling van een dorpsdichter.
 
 • Chant’Ami en SNK Weelde overwegen een nieuwe editie van Ravels Zingt Ook te organiseren als ze hiervoor steun krijgen van het gemeentebestuur en het gemeenschapscentrum.
 
 • De gemeentelijke cultuurdienst zal op 19 mei verhuizen naar het gemeentehuis en die dag gesloten zijn. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zullen voortaan daar doorgaan.