• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
woensdag 10 augustus 2022

verslagcultuurraad

De adviserende cultuurraad hield in januari haar eerste dagelijkse bestuur.
Op die vergadering kwamen ze tot de volgende besluiten en bespraken ze nog wat andere agendapunten.
 

Erkennings- en subsidieaanvragen

 
De cultuurraad adviseert een opstartsubsidie van € 100,00 uit te keren aan de Whiskyclub.
 

Advies-gps

 
De vergadering bespreekt het derde en het vierde hoofdstuk van de Advies-gps. Als gevolg hiervan zal later besproken worden hoe de cultuurraad meer vrouwen kan aanspreken. De informatie-uitwisseling met de gemeenteraad wordt toegelicht.
 

Fotowedstrijd

 
Er wordt een fotowedstrijd georganiseerd waarvoor volgende prijzen uitgereikt zullen worden:
 
-      vier seizoensawards die verkozen worden door de bezoekers van Rawepo
-      één of meer thema-awards die gekozen worden door een jury
-      de cultuurprijs 2017 die verkozen wordt door de algemene vergadering.
 
Deze prijzen zullen uitgereikt worden op de algemene vergadering van vrijdag 17 november 2017.
 

Seizoensplanning De Wouwer

 
De raad van bestuur van het gemeenschapscentrum heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om vanaf 1 maart 2017 te starten met het maken van een seizoensplanning voor het gemeenschapscentrum De Wouwer. Hiermee zou de overbezettingsproblematiek en het daarmee verbonden ongenoegen voor de gebruikers deels opgelost kunnen worden. De erkende verenigingen zouden dan vóór 1 mei alle aanvragen voor het op een na volgende seizoen kunnen indienen.  
 
Als gevolg hiervan zou het voor erkende verenigingen ook voor andere zalen pas mogelijk worden om 12 maanden voor de gewenste datum te reserveren.
 

Varia 

 
-      De cultuurraad stelt voor om een aanhangwagen aan te kopen ter vervanging van de evenementencaravan.
-      Er wordt geadviseerd om de straatnaam Tommelhof te geven aan de nieuwe verkaveling aan de Kampdijk én om de straatnaam Valkeniershof te geven aan de nieuwe verkaveling aan de O.L.Vrouwstraat.
-      Het dagelijks bestuur bespreekt de mogelijke gevolgen van de eventuele oprichting van de Pastorale eenheid Arendonk.
-      De cultuurraad vraagt zich of hoe ze best aan de gemeenteraadscommissie Weelde Depot kan adviseren.