• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
zondag 2 oktober 2022

cultuurraad verslag

Op 17 november hield de Ravelse Cultuurraad haar Algemene Vergadering in de gemeentezaal van de Brouwerij.

Hierbij geven we u graag het verslag mee van de algemene vergadering.... 

 

Verslag

 1. Verwelkoming met een glaasje
 2. Toelichting bij de Cultuurprijs 2017

Uit de tweehonderdvijfennegentig inzendingen voor de Cultuurprijs 2017 werden twintig foto’s genomineerd. Die twintig foto’s zijn tentoongesteld in de zaal. De leden van de algemene vergadering bepalen bij geheime stemming welke foto de Cultuurprijs 2017 zal krijgen.

 

 1. Oproep kandidaat-bestuursleden

Er wordt gevraagd of er leden (vooral afgevaardigden van verenigingen) geïnteresseerd zijn om bestuurslid van de cultuurraad te worden. Geen enkel lid stelt zich kandidaat. 

 

 1. Stemming Cultuurprijs 2017

De leden bekijken de fototentoonstelling en geven een stem voor de Cultuurprijs 2017. Ze kunnen stemmen op inzendingen van Carin Lurinx, Gert-Jan Meeuwesen, Herman Van Gils, Jan Bax, Karel Lavrijsen, Luc Jansens, Marlies Lemmens, Nan van Dongen, Nelke van Driel, Pascal Pluym en René Segers.

 

 1. Werkingsverslag en financieel verslag 2016-2017

De cultuurraad gaf adviezen aan het gemeentebestuur over de volgende dossiers:

- De erkenningsaanvragen van het buurtcomité Nonnenbos, de Vrienden voor de Sint, de Whiskyclub rwp, het buurtcomité De Hegge, het collectief MOOS, het kermiscomié Den Eel en het buurtcomité Hondseind werden positief geadviseerd.

- De Koninklijke fanfare De Verenigde Vrienden en de Gezinsbond Poppel bestaan niet meer.

- Voorts werden adviezen gegeven over de verdeling van de cultuursubsidies, de algemene erkenningsvoorwaarden voor verenigingen, de aanstelling van dorpsdichter Rik Deweerdt, de straatnamen voor de nieuwe verkavelingen aan de Kampdijk en de O.L.Vrouwstraat, de uitgave van een gemeentelijk infoblad, de reglementswijziging van de uitleendienst, de herbestemming van de Sint-Janskerk en de seizoensplanning van De Wouwer.

- De cultuurraad bereidt intussen een advies over de huisvesting van fanfares, koren en toneelgezel-schappen voor.

De Dorpspicknick werd voor de derde keer georganiseerd. De cultuurraad zal geen volgende editie meer organiseren, maar hoopt wel dat een andere organisator zich geroepen voelt.

Het dagelijks bestuur heeft de werking van de cultuurraad doorgelicht op basis van de brochure de Advies-gps van De Wakkere Burger vzw, een organisatie die zich inzet voor de versterking van de burgerparticipatie.

De cultuurraad heeft volgende inkomsten en uitgaven:

- De opbrengsten van de drankverkoop bij de algemene vergadering: + € 265,00

- De uitgaven voor de drankaankoop voor de algemene vergadering: - € 168,24

- De jaarlijkse subsidie van de gemeente:  + € 1 500,00

- De auteursrechten voor de organisatie van de Dorpspicknick: - € 76,85

- De bankkosten voor de zicht- en spaarrekening: - € 31,65

- De uitkoopsom voor de muziekband van de dorpspicknick: - € 550,00

- De aankoop van een banner voor de cultuurraad: - € 77,44

- De bijdrage in de kosten van de stemmodule voor de fotowedstrijd: - € 98,00

De cultuurraad heeft dus voor 2016-2017 een positieve balans van € 462,82. Het saldo op de rekeningen bedraagt € 1 032,99.

 

 1. Communicatiekanalen cultuurraad

De cultuurraad communiceert langs volgende wegen:

- haar Facebookpagina

- het publiceren van een verkort verslag op Rawepo, de gemeentelijke website en in het Berichtenblad

- het versturen van het volledig verslag met adviezen naar de burgemeester, de schepenen en de ge-meenteraadsleden.

De cultuurraad heeft ook een nieuwe banner laten maken om bij haar activiteiten te plaatsen. 

De gemeente heeft ook een aantal nieuwe communicatiekanalen die interessant kunnen zijn voor de cultuurverenigingen: de gemeentelijke vrijetijdswebsite, de gemeentelijke Facebookpagina en een e-zine voor verengingen om meerdere e-mails te bundelen.

 

 1. Varia – vragen van het publiek

Voorzitter Filip Hendrikx geeft toelichting over een mogelijke samenwerking met de Contactraad Cultuur van Goirle voor de organisatie van een zomerspektakel. Lokale verenigingen en amateurkunstenaars zouden hierbij verschillende podium- en beeldende kunsten kunnen tonen. Het zomerspektakel zou eventueel kunnen plaatsvinden bij Nieuwkerk in september 2019.

 

 1. Uitreiking Rawepo-publieksprijzen, juryprijs en Cultuurprijs 2017

De volgende cultuurprijzen worden uitgereikt:

- acht laureaten voor de postkaarten gekozen door het dagelijks bestuur

- vier publieksprijzen gekozen door bezoekers van Rawepo

- een juryprijs gekozen door de jury

- een cultuurprijs gekozen door de leden.

Een overzicht van de winnaars is achteraan het verslag toegevoegd.

Van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 4 februari 2018 zullen de twintig foto’s die genomineerd werden voor de Cultuurprijs 2017 tentoongesteld worden in de foyer van De Wouwer.

 

 1. Bekendmaking postkaarten Groeten uit Ravels

De postkaarten Groeten uit Ravels worden aan de aanwezigen verkocht tegen een kostprijs van € 0,50 per kaart. Voortaan zijn de postkaarten te koop bij VVV Toerisme Ravels vzw.

 

 1. Gelegenheid tot een drankje