• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

cultuurraad verslag

Het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad zat in februari bijeen om de volgende agendapunten te bespreken....

Erkennings-, advies- en subsidieaanvragen

Enjoy is een zangkoor dat ontstaan is na een fusie van Cantorije Poppeliënsis en Razanko. De cultuurraad advi-seert Enjoy te erkennen als cultuurscheppende vereniging.

De cultuurraad adviseert om geen projectsubsidie toe te kennen voor de organisatie van drie fuiven ter gelegenheid van de kermis in Ravels-Eel.

Straatnamen

De cultuurraad adviseert om de oude namen Schoolpad, Vlierbospad en Keyzerspad opnieuw in gebruik te nemen. Voorts wordt besloten via Facebook op zoek te gaan naar de namen en locaties van andere trage wegen in de gemeente. Tenslotte werd een procedure voor het advies over straatnamen besproken.

Suggesties voor de cultuurraad 2019-2024

De cultuurraad zal naar aanleiding van het verkiezingsjaar een extra algemene vergadering in De Brouwerij organiseren op dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur.

Ideeën voor de algemene vergadering 2018

Er wordt een denktank opgericht om de algemene vergadering van 2018 voor te bereiden.

Varia

Zangkoor Enjoy gaat het korenfestival organiseren op zondag 11 november 2018.