• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
woensdag 28 juli 2021

cultuurraad algemene vergadering 2019

Op 16 januari 2019 vond in de gemeentezaal De Brouwerij de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van onze Ravelse Cultuurraad.

Er waren 43 mensen die deze vergadering bij woonden. U kan verderop het korte verslag nalezen.

Verslag Algemene vergadering

 1. Wat is het lokaal cultuurbeleid?

Cultuurbeleidscoördinator Bob Van den Bosch legt uit dat het gemeentelijk cultuurbeleid zeer divers is. Er zijn zes domeinen: het gemeentelijk cultuuraanbod, de gemeentelijke cultuurcommunicatie, de ondersteuning van verenigingen, het kunstenbeleid, het erfgoedbeleid en de inspraak in het cultuurbeleid.

 1. Hoe wil het gemeentebestuur hieraan vormgeven?

Schepen Jef Van de Pol geeft een toelichting over het cultuurbeleid dat de gemeente wil uitvoeren.

 1. Welke suggesties heeft de cultuurraad hierover?

De algemene vergadering heeft op 17 april 2018 een brainstormsessie over het gemeentelijk cultuurbeleid gehouden. Op basis van die heeft het dagelijks bestuur op 27 juni 2018 een beleidsadvies gemaakt dat bezorgd werd aan CD&V, N-VA en Groen.

 1. Het financieel en het werkingsverslag 2018

Werkingsverslag 2018

De cultuurraad organiseerde in 2018 één algemene en zeven bestuursvergaderingen. Aan het gemeentebestuur werden veertien adviezen bezorgd. Voorts werden volgende acties genomen:

- voorbereiden van de statutenwijziging

- herzien van de procedure voor de bepaling van straatnamen

- opzetten van een Facebookactie voor trage wegen

- opmaken van een cultuurbeleidsadvies

- bespreken van de seizoensplanning De Wouwer voor 2019-2020

- bespreken van de plannen voor Weelde Depot.

Financieel verslag 2018

Het financieel vermogen van de cultuurraad is in 2018 met € 1.144,50 gestegen. Er werd € 355,50 uitgegeven (voor de organisatie van algemene vergaderingen en het drukken van postkaarten) en er is € 1.500,00 ingekomen (de cultuursubsidie). Op 31 december 2018 bedroeg het vermogen € 3.522,09; waarvan € 2.217,70 op de zichtrekening en € 1.304,39 op de spaarrekening stond.

 1. Varia

Schepen Jef Van de Pol dankt de afscheidnemende bestuursleden, de kandidaat bestuursleden en de medewerkers van de cultuurdienst.

 1. Verkiezing van het dagelijks bestuur

De algemene vergadering heeft een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Eddy Campers (cat. 1 – toneelvereniging Content), Marcel Dagevos (deskundige/kunstenaar), Jes De Vriendt (cat. 4 – Repaircafé), Monique Maes (cat. 4 – De Creatuurkes), Jules Nooyens (cat. 5 – Buurtcomité Vooreel), Anton Peters (cat. 1 – Fanfare Sint-Nicolaüskring), Iosif Poursanidis (cat. 4 – De Zingende Zaag), Rob Schuurkes (cat. 3 – Sint-Sebastiaansgilde), Frans Severyns (cat. 3 – Landelijke Gilde Poppel), Cis Vissers (cat. 2 – Heemkundekring Nicolaüs Poppelius) en Patrick Vloemans (cat. 2 – Molenkring Arbeid Adelt) vormen het nieuwe dagelijks bestuur.

Het volledige verslag kan opgevraagd worden bij de gemeentelijke cultuurdienst, tel. 014 65 48 65, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)