• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 29 september 2022

© RAWEPO

In de laatste maand van 2019 stond ook nog een vergadering van het dagelijks bestuur op de agenda van de cultuurraad. 

Op de valreep moesten er nog over wat adviezen worden nagedacht die we hierna meegeven...

** Diversiteit in het cultuurbeleid **

De vergadering bespreekt de manier waarop het cultuurbeleid kan inspelen op de diversiteit in onze samenleving. Diversiteit is echter een thema dat vele ladingen dekt en het is niet gemakkelijk om hierop op een goede manier in te spelen. Toch vindt de cultuurraad het belangrijk dat ze veel mogelijk inwoners kunnen participeren aan het cultuurbeleid.

** Duurzaamheid in het cultuurbeleid **

De cultuurraad vindt duurzaamheid een belangrijk thema, maar ziet hierbij voor zichzelf slechts een beperkte rol. Wel wordt overwogen om aan het gemeentebestuur voor te stellen de cultuursubsidies in meer of mindere mate afhankelijk te maken van duurzaamheidsinspanningen.

** Oprichting van Unisono **

Het dagelijks bestuur wordt ingelicht van de oprichting van Unisono, een gemeenschappelijk platform voor het aanvragen van auteursrechten (Sabam en Billijke vergoeding).

** Verslag adviesraden overleg **

De cultuurraad was vertegenwoordigd op het adviesradenoverleg van 7 december 2019. Er zijn geen opmerkin-gen bij het verslag van deze bijeenkomst.

** Voorbereiding algemene vergadering **

Op dinsdag 18 februari 2020 wordt de algemene vergadering georganiseerd. De werkgroep heeft haar voorbe-reidingen klaar.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 16 december 2019 werd besproken.

** Varia **

Er zijn geen belangrijke variapunten besproken.