• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 24 oktober 2021

verslagcultuurraad

Op 22 september hielden de leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad Ravels hun maandelijkse bijeenkomst.

De volgende punten stonden op de agenda:

Coronasteun cultuurverenigingen

De cultuurraad adviseert aan het gemeentebestuur om de coronasteun voor cultuurverenigingen uit te keren zoals berekend door de cultuurdienst.

Cultuursubsidies 2021

De cultuurraad adviseert aan het gemeentebestuur om de cultuursubsidies uit te keren zoals berekend door de cultuurdienst. Ze neemt er kennis van dat:

-              Er minder aanvragen werden ingediend, mogelijk omdat sommige verenigingen dachten geen subsidie te zullen verkrijgen.

-              De meeste indieners een lager puntenaantal voor werkingssubsidies scoorden omdat er door de coronamaatregelen minder activiteiten werden georganiseerd.

-              De waarde per punt daardoor bijna drie keer hoger is dan in 2019.

Voorbereiding algemene vergadering

Het dagelijks bestuur legt de agenda voor de algemene vergadering van 18 oktober 2021 vast en maakt enkele praktische afspraken voor de organisatie ervan.

Reacties gemeentebestuur

Trace of Gold werd op 13 juli 2021 erkend als cultuurvereniging zoals geadviseerd door de cultuurraad.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 20 september 2021 wordt besproken en voor de cultuurraad zijn volgende items interessant:

-              Aan de technische dienst wordt gevraagd om de materialen van de uitleendienst te inventariseren zodat de juiste aantallen in het softwarepakket worden opgenomen.

-              Gebruikers van zalen en lokalen zijn verplicht om schoon te maken na het gebruik ervan, maar dat gebeurt niet altijd (voldoende) en dat geldt voor verenigingen en voor privégebruikers.

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)