• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
woensdag 10 augustus 2022

cultuurraad verslag

Het dagelijkse bestuur van de Cultuurraad zetelde op 27 oktober en bracht de volgende besluiten naar buiten.

Het betrof voornamelijk de controle op de status van erkende verenigingen in onze gemeente.

Controle erkende verenigingen

De cultuurraad adviseert aan het gemeentebestuur om de erkenning van enkele verenigingen in te trekken omdat ze niet meer bestaan of omdat blijkt dat het onderafdelingen van een andere vereniging zijn.

De lijst van erkende verenigingen kan door iedere burger worden geraadpleegd via de link erkende verenigingen

Facebookpagina cultuurraad

Enkele leden zullen terug bijeenkomen om te bespreken hoe ze de Facebookpagina van de cultuurraad interessanter kunnen maken.

Evaluatie  algemene vergadering

Het dagelijks bestuur evalueert de algemene vergadering. Ze besluit om de volgende algemene vergadering op maandag 17 oktober 2022 te organiseren in het gemeenschapscentrum De Wouwer.

Reacties gemeentebestuur

Het college heeft de coronasteun voor cultuurverenigingen en de jaarlijkse cultuursubsidies uitgekeerd zoals voorgesteld door de cultuurraad.