• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 26 februari 2021

20181111 Herdenking Wapenstilstand 0048

100 Jaar was het vandaag geleden dat op 11 november 1918, exact om 11 h 11 minuten de overgave werd ondertekend door de Duitse bevelhebbers in een treinwagon van het Belgische Wagon Lits.

Vandaag werd deze historische gebeurtenis in Ravels op het gemeenteplein gevierd, want dit is de eerste keer in vier jaren herdenkingen dat er gevierd mocht worden. “De Groote Oorlog” was eindelijk voorbij.

 XL 20181111 Herdenking Wapenstilstand 0108

Eucharistieviering in de St Michielskerk van Weelde.

Het eerste deel van de viering was traditiegetrouw een Heilige Misviering in de parochiekerk van Weelde St. Michiel. Hier werd snel duidelijk dat in deze vieringen de jongste generaties centraal zouden staan.

Een achttal kinderen kwamen gedurende de mis een korte bezinning voorlezen die vooral de wens naar een langdurige vrede benadrukte. Ook pastoor Pluym was in de wolken met de massa aanwezigen in zijn kerk die voor deze 100e verjaardag van Wapenstilstand 1918 waren komen opdagen. 

Hij nodigde de aanwezige kinderen vlak voor de afsluiting uit om alle mensen een papieren poppie te schenken als langdurig symbool van de vrede. 

Stoet naar het gemeentehuis.

Buiten stond al een rij oude legerwagens te wachten om de kinderen te laden en ze in colonne naar het gemeentehuis te voeren waar de rest van de plechtigheden zou worden afgewerkt. De stoet werd geleid door de vlaggen van de fanfares die voor deze unieke gelegenheid samen opstapten. De fanfares  Jeugd & Vreugd uit Ravels-Eel en de St Nicolaüskring uit Weelde hadden de krachten gebundeld om marcheerden eensgezind naast elkaar. Daarachter volgden de mensen van de brandweer, het gemeentebestuur en afvaardiging van de politie en civiele bescherming, geflankeerd door onze militairen. Vele wandelaars liepen mee in de karavaan naar het gemeenteplein en de legercolonne met kinderen vervolledigde de stoet.

20181111 Herdenking Wapenstilstand 0069

Toespraak burgemeester Luyten.

Toen iedereen zijn plaats had ingenomen op het plein voor de herdenkingsmast aan het gemeentehuis  kon de burgemeester zijn toespraak voor de vrede houden. Voor deze toespraak verwijzen we graag naar de filmreportage hieronder.

Ook op het gemeenteplein kregen de kinderen weer een belangrijke rol toebedeeld. Na de rede van de burgemeester mochten ze ook hier enkele teksten voorlezen en daarna met de burgemeester de bloemenkrans leggen bij de gedenkzuil voor oorlogsslachtoffers. 

Het spelen van de “Last Post” was dit keer weggelegd voor Belgisch Kampioen Lucas Van Gils, geruggesteund door dirigente Yvonne Peters. 

Afgesloten werd met de Brabançonne die door beide fanfares samen werd gespeeld waarna alle aanwezigen werden uitgenodigd voor een drankje of een chocomelkje, te verkrijgen in de gaarkeuken.

1rawepo cameraFotoreportage Viering 100 jaar Wapenstilstand in Ravels  |  © fotografen RAWEPO

 XL 20181111 Herdenking Wapenstilstand 0084 

1 filmcameraFilmreportage  Viering 100 jaar Wapenstilstand in Ravels  |  ©  RAWEPO

Aan de filmreportage wordt nog gewerkt …. Dat is voor later.