• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

pastoor Pluym

Gisteren werd in aanwezigheid van vele genodigden en belangstellenden uit de parochie, maar ook van ver daarbuiten de Lourdesgrot achter het pittoreske kerkje van Sint Jan opnieuw ingezegend.

De grot heeft nu een prominente plaats in de schaduw van de kerk en is goed zichtbaar vanuit de foyer die vorig jaar werd geopend.

grot volk

1988, grot wordt opgericht door vier devote parochianen. 

Toen in 1988 tussen pastoor Thielemans en koster Karel Jansens het idee rijpte om achter in de tuin van de pastoor een grot op te richten om Onze Lieve Vrouw te eren, hebben ze er wellicht nooit bij stil gestaan dat dezelfde grot ooit zo’n prominente plaats zou gaan innemen in de toekomst.

Voor meer informatie over het ontstaan van de grot verwijzen we graag  naar een vorig artikel dat enkele malen werd aangepast nadat er meer info werd verstrekt :  https://www.rawepo.be/nieuws/gemeenteberichten/5414-herinwijding-lourdesgrot-kerk-sint-jan-weelde-op-26-juni

Bachelor studenten Thomas More Geel

Gisteren, exact één jaar na het overlijden van de koster op 26 juli 2018 werd de grot in ere herstel na een grondige make-over door de tweedejaars bachelor studenten van  Thomas More uit Geel . Dit was allemaal onder impuls van de schepen van Openbare Werken van de gemeente Patrick Van Den Borne die graag aan de slag gaat met de ondernemende jeugd, zeker als er ook nog enkele uit de eigen gemeente afkomstig zijn.

Thomas More Grot

studenten thomas more

Lofbetuigingen van burgemeester.

Burgemeester Luyten dankte de jongelui in het bijzonder voor hun inspanningen maar kon ook niet anders dan Jos Timmermans speciaal  te vermelden voor de restauratie van het beeld van Bernadette,  het meisje waaraan Maria zich voor het eerste openbaarde in Lourdes. Net al in  Poppel en Ravels was het Jos die zich over Bernadette ontfermde en haar in volle glorie heeft hersteld. Volgens Pastoor Pluym was Bernadette nogal onderhevig aan vandalisme. Respect is een bloempje dat nog in weinig tuinen groeit, dat moeten we jammer genoeg ook in onze gemeente bijna dagelijks ondervinden. Gelukkig kan Jos Timmermans trots zijn op zijn werk en is Bernadette op schitterende wijze hersteld.

Ook de pastoor zelf mocht delen in de lofbetuigingen, temeer omdat hij op enkele weken na 40 jaar geleden priester werd gewijd en ook bijna 25 jaar pastoor in St Michiel en St Jan. Daarbij komen dan ook nog bijna 20 jaar herderschap in de Sint Adrianus parochie van Ravels Eel. Een goed moment om ook even bij stil te staan en een applaus meer dan waard.

grot pastoor cadeau

De pastoor zelf mocht dan zelf nog de nodige dankbetuigingen richten aan allen die hadden meegewerkt aan de verwezenlijking van deze mooie opwaardering van de grot. Nadat hij alle zegeningen had uitgesproken werden de aanwezigen nog door de burgemeester uitgenodigd om een glas te heffen op deze mooie gelegenheid die zorgt voor de samenhang van een gemeenschap zoals de parochie Sint Jan.

1 filmcameraVideoreportages toespraken burgemeester en pastoor Pluym