• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

IMG 20190825 121227

Begin jaren zestig, in de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie kwam er meer plaats voor de leek in de kerk, alles moest ook eenvoudiger en moderner.

Andere zaken, zoals communiebanken, oude marmeren altaren en kruiswegen verdwenen uit het directe kerkbeeld en werden ergens in bewaring opgeborgen.

Vergeten?

Ook in onze gemeente waren de gevolgen van het Tweede Vaticaans Concilie zichtbaar in de kerken.

In Poppel werd bijvoorbeeld de mooie kruisweg die al sinds mensenheugenis langs de zijbeuken in de Sint Valentinuskerk was opgehangen verwijderd, vervangen door eenvoudige voorstellingen van de kruisweg…. en stilaan vergeten ….. 

Het was tijdens opruimingen vorig jaar op de zolder van de oude pastorij dat men een ontdekking deed die huidig pastoor Janssen  veel plezier deed.  

Er waren nergens in de papieren van oud pastoor Baeyens of pastoor Van Cleynenbreughel aanwijzingen te vinden over de oude kruisweg die ondertussen in de vergetelheid was geraakt. Waar nu de kleine sculpturen waren opgehangen die de kruisweg voorstellen waren meer dan 50 jaar terug  14 mooie half reliëf staties van de kruisweg een lust voor het oog, tafereeltjes om bij weg te mijmeren tijdens de lange preken van vroeger….

IMG 20190825 121239

IMG 20190825 121343

In ere hersteld.

Netjes verpakt kwamen de verschillende staties terug tevoorschijn op de oude zolder van de pastorij, tot grote verbazing van de ontdekkers. Na onderzoek werd beslist om Lou Kraaienbrink, de kunstenaar bij uitstek uit Poppel,  te vragen om de restauratie te verzorgen. Hier en daar was toch wel wat restaureerwerk noodzakelijk en ook de houten omlijsting van sommige staties had zijn beste tijd gehad. Nadat lou zich had ontfermd over de volledige kruisweg was het tijd om hem in ere te herstellen en opnieuw zijn ereplaats te geven in de kerk van Sint Valentinus te Poppel.

IMG 20190825 113521

Vorige week zondag werd er dan ook een mooie dienst gehouden met een gezellig samenzijn achteraf om na te babbelen over de mysterieuze kruisweg en de vondst. 

Burgemeester, schepenen en raadsleden van de gemeente waren present op deze plechtige viering en pastoor Herman Janssen was zichtbaar geëmotioneerd bij de aanblik van zijn nieuw hervonden kruisweg.

Internationaal bezoek.

Naast belangstelling door de Poppelse kerkgemeenschap kreeg pastoor Janssen nog een opmerkelijke bezoeker over zijn kerkvloer. 

Een Indische non, toevallig op bezoek bij Marie José De Mulder wou ook graag de mooie kruisweg bewonderen en kon dat enkele dagen voor de viering doen, onder de goedkeurende blik van de pastoor die in zijn nopjes was over zoveel belangstelling voor zijn nieuwe kruisweg.

IMG 20190814 110126

foto's: Marie José DM