• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
vrijdag 5 juni 2020

Agenda

Download als een iCal bestand
Infoavond Successieplanning
Dinsdag, 01 Oktober 2019, 20:00
Hits : 154
Contact KWB Weelde-Statie Tel: 014 71 48 27 | Mob: 0472 63 15 65

Successieplanning2019 web

Successieplanning, ook soms vermogensplanning of estate planning genoemd, is in. Bemiddelde consumenten beseffen dat ze hun erfgenamen beter kunnen bieden dan wat het geval zou zijn als ze alles op zijn beloop lieten tot hun nalatenschap openvalt. Ze treffen nog tijdens hun leven maatregelen waardoor hun erfgenamen later geen of toch veel minder erfbelasting (wat men vroeger “successierechten” noemde) zullen moeten betalen. Dat alles op volkomen wettelijke wijze.

Je moet wel rekening houden met de antimisbruikbepaling uit de belastingwetgeving. Daardoor moeten er voor de successieplanning duidelijk ook andere dan fiscale motieven zijn. Anders zal de fiscus de toegepaste techniek als fiscaal misbruik catalogeren, waardoor je riskeert dat toch de volle pot aan erfbelasting zal moeten worden betaald. 

Sinds september 2018 is bovendien een en ander veranderd inzake erfrecht, en odat heeft gevolgen voor de successieplanning. Dit zijn de drie belangrijkste nieuwe regels:  

 • Het "reservataire" erfdeel van de kinderen, dat is het deel dat zij wettelijk gezien altijd kunnen opeisen als ze dat willen, wordt kleiner, waardoor het deel waarover je vrij kunt beschikken, groter wordt.
 • Ouders kunnen niet langer aanspraak maken op hun "reservatair" erfdeel.
 • Via de zogenoemde erfovereenkomst zullen ouders met hun kinderen afspraken kunnen maken over hun nalatenschap.

Geef niet te snel alles weg

Nu alles weggeven om je nabestaanden later veel belasting te besparen doe je beter niet overhaast, het is misschien niet eens nodig.

Want wanneer het vermogen slechts bestaat uit de gezinswoning en een beperkt bedrag aan spaargeld, zoals dat bij heel wat mensen het geval is, hoef je niet altijd wakker te liggen van de erfbelasting die je erfgenamen te wachten staat.

Locatie Gemeentezaal Weelde-Station
Bredaseweg 44
Weelde-Statie
Antwerpen
2381
België
Delen