• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 4 augustus 2020
NIEUWTJES
IMG 8286

Geachte collega burgemeesters, schepenen en mandatarissen
Geachte genodigden, directeurs, leerkrachten,en medewerkers
Beste buurtbewoners, goede vrienden,

In het leven zijn er geen zekerheden. We weten dit wel, maar wij gedragen er ons niet naar.

Door het plotse overlijden van Jean Luc Dehaene, heeft Minister-President Peeters , uit respect voor het staatmanschap van zijn partijgenoot, beslist de verkiezingscampagne op te schorten. Zijn aanwezigheid op de officiële opening van de kleuter- en lagere school zou dan ook verkeerd begrepen kunnen worden, vandaar de begrijpelijke beslissing om zich te verontschuldigen.

Men zegt wel eens dat het beschavingspeil van een samenleving recht evenredig is met de kwaliteit van haar onderwijs.

Internationale organisaties , zoals de OESO, …bevestigen steeds dat vrij toegankelijk en degelijk onderwijs één van de hefbomen is tot ontvoogding en welzijn in een gemeenschap.

En Vlaanderen is hiervan toch wel het levende voorbeeld… waar in de jaren ’50-60 de school , zeker in een plattelandsgemeente zoals de onze, eerder een oppasdienst was, met graadklassen van 35 tot 40 leerlingen met een minimale educatieve en pedagogische vorming, zijn we uitgegroeid naar een basisonderwijs  wat alle kinderen, en ik herhaal  - alle kinderen-  optimale ontwikkelingskansen biedt.
En dit is iets waar Vlaanderen, naast een solidaire basisgezondheid en een economische expansie door noeste arbeid, fier op mag zijn, deze ontvoogding, deze uniforme, degelijke opleiding voor ieder kind.

Heel graag had het gemeentebestuur de Vlaamse regering en zeker minister Peeters willen danken voor het pedagogisch, vernieuwend onderwijs in Vlaanderen.

De-Verrekijker-banner
Bedanken voor de 70 % subsidie voor de bouw van deze nieuwe basisschool ( 70 % subsidie = 4 408 061 euro) … zonder deze financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Gemeenschap zou het voor de gemeente nauwelijks doenbaar zijn om dergelijke school te bouwen.

Vandaag is het een feestdag voor het gemeentelijk onderwijsbeleid, maar tegelijkertijd kijken wij vooruit en gaan wij het engagement aan om binnen deze legislatuur te starten met de renovatie van de schoolgebouwen te Poppel en kaderend binnen het masterplan Ravels: het bouwen van een nieuwe kleuter- en lagere school te Ravels. Wij hopen ook in dit dossier te mogen rekenen op een vlotte samenwerking met de Vlaamse administratie en op de broodnodige financiële ondersteuning.

Het bouwen van een school is het creëren van een didactisch inspirerende context met als enige doelstelling , en ik citeer, Jean Piaget, de belangrijkste ontwikkelingspsycholoog van de voorbije decennia , met als voornaamste doelstelling, jonge mensen te vormen die in staat zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan, nieuwe dingen te doen, ipv dingen te herhalen.

De Verrekijker5683
Geachte genodigden, beste vrienden… dit project is een bouwkundige parel, en dit is ongetwijfeld de verdienste van velen… maar het is het onderwijzend personeel : kleuterleidsters, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel, leerkrachten van de muziekacademie, poetsvrouwen, zorgleerkrachten, de mensen van de voor- en nabewaking en niet in het minste de vrijwillige ouders  - kriebelmama ’s en schilmama’s, oudercomité, gemachtigde opzichters en velen anderen – het zijn zij, die, samen met de kinderen, het hart vormen van deze school.

Het zijn zij die zich dagdagelijks , met een grote deskundigheid , een pedagogische passie , - het hermeneut zijn in de werkelijke zijn van het woord -  het zijn zij , die deze school doen leven… het zijn de leerkrachten die onze jeugd weerbaar maken, zij leggen de intellectuele basis opdat onze kinderen/kleinkinderen zich kunnen ontplooien tot zelfbewuste wereldburgers.

Ik wil  namens de gemeente, maar tevens namens alle ouders , ter gelegenheid van deze officiële opening , hen van harte danken voor hun professionalisme en onvoorwaardelijke inzet.
Voor velen is deze opening een hoogtepunt, en de schepen van onderwijs zal hier ongetwijfeld op terugkomen.

Het is de verdienste van een sterk team, maar het is ongetwijfeld het levenswerk van afscheidnemend directeur E. Druyts … is het mooier denkbaar om uw professionele loopbaan te kunnen afsluiten met het bouwen van een nieuwe school en dan, over enkele maanden, de fakkel over te kunnen geven aan een nieuwe generatie leerkrachten .

Wij zijn trots en fier op deze school maar directeur Druyts is vandaag ongetwijfeld de gelukkigste man onder ons.


Ik hoop en ben overtuigd dat deze school een nieuwe sterke pedagogische impuls zal zijn voor ons dorp en hierdoor zal bijdragen tot de ontwikkeling, de veerkracht van onze kinderen, en hun toekomst.

Ik dank u 

WL

17 05 2014

De Verrekijker5837