• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES
roos
Enkele weken geleden kwam het Hondsheind in Poppel erg negatief in het nationale nieuws door het resolute NJET van enkele bewoners tegen de komst van een kinderdagverblijf.
Naar eigen zeggen hebben deze tegenstanders nu een groter draagvlak gevonden voor hun verzet tegen de komst van de crèche in hun straat.
Om hun eisen kracht bij te zetten zullen ze nu maandag om 20.30H in het gemeentehuis samenzitten met de toekomstige uitbaters van Kribbeliet om hen alsnog van hun standpunt te overtuigen dat het kinderdagverblijf niet in hun straat kan komen. Ze zullen daar hun standpunten en mening kunnen argumenteren. 
 

Waarom enkel tegenstanders .....

Allemaal goed en wel, we respecteren de mening van deze tegenstanders. We leven tot nader order uiteindelijk toch in een land met vrije meningsuiting,  maar er mogen enkel tegenstanders op deze praatbarak komen wat dan weer niet strookt met onze democratische opvattingen van de samenleving. Als de tegenstanders enkel een negatief beeld mogen komen ophangen van het kinderdagverblijf, waarom mogen de voorstanders dan niet aanwezig zijn om hun opvattingen te komen verduidelijken…. 
Daarom vonden we de oproep die we kregen wel de moeite waar om hier te publiceren.
 

Liever geen escalatie van het probleem.

Niemand wil de tegenstanders provoceren en dit is zeker wel het laatste wat ook wij willen doen maar het wordt toch tijd voor een signaal naar deze tegenstanders. 

Om Nan en Kurt mentaal te steunen willen we daarom oproepen om  in stilte aanwezig te zijn en een witte roos aan hen te overhandigen als vredes symbool. Daarnaast wordt gevraagd of er toch ook een delegatie van mensen met een positief beeld over het verblijf op de vergadering aanwezig mag zijn om het evenwicht te herstellen. Het enige dat absoluut wordt geëist van deze aanwezigen is dat de stilte wordt bewaard en de vergadering niet wordt gestoord.
 
 

Verdraagzaamheid betekent dat je iemand verdraagt,
juist als hij het niet met je eens is.