• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES

VSI kop

Enkele weken geleden was het groot feest !  Hoewel ze zelf vooraf vrij sceptisch waren om iets te organiseren rond hun gouden huwelijk gingen Gert Verberk en Christiane Van Heyst uit Poppel na enige push van hun naasten toch overstag.

En omdat hun bedrijf VSI dit jaar 45 jaar bestaat was het echt wel de moeite om eens uit te pakken. Van cadeau ’s wilde het jubilerende koppel echter niet weten, dus vroeg men om enveloppes te vullen voor een goed doel, met name Ziekenzorg Poppel.

IMG 3044-001

16 april 1966.... toen het begon....

Op 16 april 1966 trouwden Gert Verberk en Christiane Van Heyst. Beiden afkomstig uit landbouwersgezinnen zagen ze hun toekomst logischerwijs ook in diezelfde stiel. Het begon allemaal met wat melkvee, maar omdat vooral Gert het allemaal wat groter wilde ging hij, naar voorbeeld van zijn schoonouders, over tot het kweken van vleeskippen. Het was toen 1968 en er kwam een grote stal voor 13000 mestkippen. Er werd ook gezocht naar automatische voeder- en dranksystemen die oplierbaar waren en dus makkelijk schoon te maken.

Met het aankopen van dergelijke systemen en het zelf monteren hiervan ontstond eigenlijk het inrichten van stallen bij de familie Verberk. Er werden stallen bijgebouwd en ingericht en andere pluimveehouders kwamen in Poppel polshoogte over de gebruikte technieken. De interesse was groot en de zaak begon te draaien, zo werd de pvba Verberk Stallen Inrichting opgericht.

 

Verberk..... VSI

IMG 3048-001Het bedrijf groeide en toen zoon Michel, zelf geboren in het najaar van 1966, na zijn studies in het bedrijf stapte kwamen er vele vernieuwingen. Zijn frisse wind en zijn gedrevenheid zorgden voor een boost. Er werd mee op de kar gesprongen van de modernisering, de automatisering en computergestuurde apparatuur. Hett bedrijf kreeg ook een nieuw logo en wou voortaan VSI nv Stallen Inrichting gaan heten. Michel voerde een zeer correct bedrijfsbeleid en mede door zijn kwaliteiten floreerde de firma…. Het noodlot sloeg echter toe…

 

 

Zware klap voor de familie.

VerberkMichelOp 3 juni 2013 liet Michel het leven bij een auto-ongeluk, hem erg typerend gebeurde dat ’s avonds laat toen hij van de zaak kwam. Op enkele honderden meters van zijn bedrijf en haast evenveel meters van zijn eigen woning werd hij in de fleur van zijn leven verrast. Michel werd 46.

Zijn gezin, zijn familie, zijn werkvolk, haast de hele gemeenschap was in shock. En vooral… wat nu ? Hoe moest het met VSI ? Op korte termijn moesten zware beslissingen genomen worden en na het inschakelen van een crisismanager en later het aanwerven van een algemeen directeur werd er voor gekozen het levenswerk van Michel verder te zetten. Een mooier eerbetoon kon er niet komen.

Inmiddels zijn weer drie jaren verstreken en bestaat VSI dus 45 jaar. Stichter Gert en zijn vrouw Christiane wilden dat dan ook vieren, gekoppeld aan hun 50ste huwelijksverjaardag. Er werd beslist om er dan maar ineens iets groots van te maken. Via hun dochter Ann en haar man Alidis Hidding wist men de avond alvast muzikaal hoogstaand in te vullen. Beiden zitten al jaren in de muziekscene en met Alidis als uithangbord van de Time Bandits wist men ondermeer Jan Keizer en Anny Schilder te strikken voor de feestavond. Het werd een prachtfeest met als locatie het Molenhof in Ravels.

 

GOED DOEL : Ziekenzorg Poppel

logo ziekenzorgGert en Christiane wilden op het feest geen geschenken ontvangen, ze zouden veel liever een collecte doen voor een lokale sociale vereniging. Daarbij viel hun keuze op Ziekenzorg Poppel. De omhaling van de enveloppes werd een boven verwachting groot succes.  Voorzitster May Van Rooij en ondervoorzitster May Maas kregen uit handen van het gouden paar en VSI een bedrag overhandigd van liefst € 5.545 !!!

VSI SchenkingDat geld zal zeker goed besteed worden aldus de woordvoerders van Ziekenzorg Poppel. Jaarlijks worden tal van activiteiten op poten gezet voor de zieke mensen van Poppel. Zo zijn er de ziekenbezoeken, de info-namiddag met bijhorende koffietafel, 5 keer per jaar een bingo, de mei-uitstapjes naar de 3 kapellekes die telkens worden afgesloten met koffie en thee, en is er ook de viering op de dag van de chronisch zieken in oktober waarbij een warme maaltijd wordt aangeboden. Kortom, de zieken van Poppel worden flink in de watten gelegd.

Intussen is er ook een feestcomite opgericht want Ziekenzorg Poppel bestaat in 2017 50 jaar en dat zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.

Alvast gefeliciteerd Ziekenzorg Poppel en van harte bedankt Gert, Christiane en VSI ! Ook voor jullie vertrouwen in RAWEPO.

 

VSI Artiesten