• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 27 november 2020
NIEUWTJES

mp4De gemeente heeft nog maar pas officieel de eerste steen gelegd van de Gemeentelijke Basisschool Weelde of een nieuw groots project komt al om de hoek kijken.
Verschillende verenigingen stonden al aan de Ravelse klaagmuur dat het de grote zaal van GC de Wouwer voor hun begrippen toch wel wat te klein was en waren vragende partij voor een grotere zaal. Of deze wens ook in het nieuwe Masterplan voor de site rondom gemeenteschool De Kleine Wereld, GC De Wouwer, de sporthal en de rest van de omgeving rond de kerk van Ravels zal worden ingewilligd is nog maar de vraag. Het is vooral de gemeenteschool die uit zijn voegen barstte en dringend aan vernieuwing toe was.


"De voorbije jaren bleek steeds meer ruimte nodig te zijn voor de school", zegt schepen van onderwijs Carine Couwenberg in de GvA. "Dat werd telkens opgelost door kleine ruimtes bij te bouwen, zonder een echte visie op de omgeving. Die is nochtans nodig, temeer omdat de huidige schoolgebouwen stilaan verouderd geraken. De bouw van een nieuwe school zal centraal staan in dit masterplan. Het architectenbureau heeft voor haar offerte tekeningen gemaakt van hoe het geheel er zou kunnen uitzien, maar daar kan nog heel wat aan veranderen tijdens de gesprekken met de school."
Dat het masterplan van de Ravels hofleverancier PVGV komt is niet verwonderlijk. Eerder al werden de nieuwe school van Weelde en de Brandweerkazerne ook al door dit architectenbureau op papier gezet. De timing om aan de bouwwerken te beginnen hangt in grote mate af van de nodige subsidies die moeten worden los gepeuterd van de betrokken overheidsinstanties. Een voorlopige planning leert ons dat Ravels binnen een vijftal jaar aan de slag wil met dit project.

mp1 mp2 mp3